Μαμαλούι Σβετλάνα
 • 2310-891431
 • svet uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 232Β

  Μαμαλούι Σβετλάνα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0207-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γραμματική: επικοινωνιακή γραμματική, μορφολογία (επιθετική και επιρρηματική μετοχή), σύνταξη απλής και σύνθετης πρότασης (είδη παρατακτικών και υποτακτικών σχέσεων ανάμεσα στις λέξεις, όροι της πρότασης, επικοινωνιακές λειτουργίες της πρότασης). Προφορικός και γραπτός λόγος: η γλώσσα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μετάφραση: μετάφραση από τη ρωσική στην ελληνική κειμένων που αφορούν την επικαιρότητα της Ρωσίας και της Ελλάδας. Οικονομική ορολογία: επαγγελματικές συναντήσεις, διαπραγματεύσεις, εμπορικές συμφωνίες. Ορολογία κοινωνικοπολιτικών επιστημών: πολιτική και κοινωνία στη σύγχρονη Ρωσία, διπλωματικές σχέσεις, ο κόσμος της πληροφορίας.

  • ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0208-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΒΣΑΣ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γραμματική: επικοινωνιακή γραμματική, σύνταξη της απλής και σύνθετης πρότασης (είδη απλής πρότασης, σύνθετη παρατακτική πρόταση, σύνθετη υποτακτική πρόταση, σύνθετη ασύνδετη πρόταση). Προφορικός και γραπτός λόγος: η γλώσσα των κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών επιστημών. Μετάφραση: μετάφραση από τη ρωσική στην ελληνική κειμένων που αφορούν εξειδικευμένα θέματα κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών επιστημών. Οικονομική ορολογία: βασικά θέματα πολιτικής οικονομίας, χρηματοοικονομικά, τραπεζικές συναλλαγές, επιχειρηματική δραστηριότητα. Ορολογία κοινωνικοπολιτικών επιστημών: πολιτική θεωρία και στοιχεία ιστορίας της Ρωσίας, ζητήματα ανάπτυξης και μετάβασης στη Ρωσία, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα της σύγχρονης Ρωσίας

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.