Μαμαλούι Σβετλάνα
 • 2310 891.431
 • svet uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 211

  Μαμαλούι Σβετλάνα

  Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην ‘Ρωσική Φιλολογία’, Εθνικό Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις ‘Οικονομικές Επιστήμες’, Εθνικό Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I
   (ΞΓ0207-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γραμματική: Επικοινωνιακή γραμματική. Μορφολογία (Επιθετική και επιρρηματική μετοχή). Σύνταξη της απλής και σύνθετης πρότασης. ( Είδη παρατακτικών και υποτακτικών σχέσεων ανάμεσα στις λέξεις. Όροι της πρότασης. Επικοινωνιακές λειτουργίες της πρότασης.)

  Προφορικός και γραπτός λόγος: Η γλώσσα των  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

  Μετάφραση: Μετάφραση από τα ρωσικά στα ελληνικά κειμένων που αφορούν στην επικαιρότητα της Ρωσίας και της Ελλάδας.

  Οικονομική ορολογία: Επαγγελματικές συναντήσεις. Διαπραγματεύσεις. Εμπορικές συμφωνίες.

  Ορολογία κοινωνικοπολιτικών επιστημών: Πολιτική και κοινωνία στη σύγχρονη Ρωσία. Διπλωματικές σχέσεις. Οκόσμοςτηςπληροφορίας.

  • ΡΩΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ II
   (ΞΓ0208-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  Γραμματική: Επικοινωνιακή γραμματική. Σύνταξη της απλής και σύνθετης πρότασης. (Είδη απλής πρότασης. Σύνθετη παρατακτική πρόταση. Σύνθετη υποτακτική πρόταση. Σύνθετη ασύνδετη πρόταση.)

  Προφορικός και γραπτός λόγος:Η γλώσσα των κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών επιστημών.

  Μετάφραση: Μετάφραση από τα ρωσικά στα ελληνικά κειμένων που αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών επιστημών.

  Οικονομική ορολογία: Βασικά θέματα πολιτικής οικονομίας. Χρηματοοικονομικά. Τραπεζικές συναλλαγές. Επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Ορολογία κοινωνικοπολιτικών επιστημών: Πολιτική θεωρία και στοιχεία ιστορίας της Ρωσίας. Ζητήματα ανάπτυξης και μετάβασης στη Ρωσία. Κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα της σύγχρονης Ρωσίας. 

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2013

   • Μαμαλούι Σ., Τρακάδας Α. «Γραμματική της Ρωσικής γλώσσας», UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2013. Δεύτερη, διορθωμένη και συμπληρωμένη έκδοση

   2008

   • Μαμαλούι Σ., Τρακάδας Α. «Συντακτικό της Ρωσικής γλώσσας», UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2008.

   2003

   • Μαμαλούι Σ., Τρακάδας Α. «Γραμματική της Ρωσικής γλώσσας», UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2003.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Συνέδρια (4 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

    2019

    • Μαμαλούι Σ. «Διδασκαλία ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας στα ΑΕΙ της Ελλάδας: η σημασία, η ζήτηση, οι κατευθύνσεις και οι προοπτικές ανάπτυξης», Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου "Διδασκαλία ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα", Αθήνα, 2019, σελ. 70-75

    2012

    • Μαμαλούι Σ. «Οι έννοιες της ηθικής «αξιοπρέπεια», «περηφάνια» και «φιλότιμο» στην ρωσική και ελληνική γλώσσα» Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στο καθρέφτη της μετάφρασης», Μόσχα, 2012, σελ. 336-343.

    2009

    • Μαμαλούι Σ. «Φρασεολογισμοί – δάνεια από την ελληνική μυθολογία. Μερικές σκέψεις για την διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας στους έλληνες», Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου «Ρωσική γλώσσα στον σύγχρονο κόσμο: παραδόσεις και καινοτομίες στην διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης και στην μετάφραση», Μόσχα, 2009, σελ. 391-402.

    2008

    • Μαμαλούι Σ. «Το μη αντιστοιχίσιμο λεξιλόγιο της ρωσικής γλώσσας στα ρωσο-ελληνικά λεξικά», Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου «Ρωσική γλώσσα και πολιτισμός στο καθρέφτη της μετάφρασης», Μόσχα, 2008, σελ. 348-360.
    • Άλλα (0 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.