Τσιραμπίδου Σοφία
 • 2310 891.206
 • tsiram uom.gr
 • Γραφείο: Ε, 204
 • 2310 891.260

  Τσιραμπίδου Σοφία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Μισθοδοσίας
  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font