Τσαρδακάς Χρήστος
 • 2310 891.233
 • x.tsardakas uom.edu.gr
 • Γραφείο: E2
 • 2310 891.232

  Τσαρδακάς Χρήστος

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Προμηθειών


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font