Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Αναστάσιος  Πανόπουλος
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς
 • e-mail: apanopoulos (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 215
 • Τηλέφωνο: 2310-891733


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Βασικές Σπουδές (1997-2001) : Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές (2001-2003) : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΔΜΠΣ ΜΒΑ των Τμημάτων ΟΔΕ και ΜΕ
 • Διδακτορικές Σπουδές (2002-2007) : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ΟΔΕ, Τίτλος «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις»
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 6. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο