Διήμερο Συνέδριο Άμεσοι και Ευρύτεροι Προβληματισμοί για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια


Το Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας, του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) με τίτλο «Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, τις Αξίες της ΕΕ και την Πολυμορφία-EU VaDis» (“Enhancing the Debate about Intercultural Dialogue, EU Values and Diversity-EUVaDis”), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει διαδικτυακό διήμερο συνέδριο με τίτλο «Άμεσοι και Ευρύτεροι Προβληματισμοί για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, τις ημέρες Πέμπτη 13 Ιανουαρίου (15:30-19:20) και Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 (16:00-20:20).

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και δεν θα υπάρχει διερμηνεία.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν και η πρόσβαση σε αυτό θα γίνει μετά από εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/meeting/register/tJclfu2vrzwrGtXTp8ARqXbMWV8h-VyIPGW7

Μετά την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στον παραπάνω σύνδεσμο, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email) με την οποία πραγματοποίησαν την εγγραφή τους το σύνδεσμο μέσω του οποίου θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Ο σύνδεσμος είναι ο ίδιος και για τις δύο ημέρες.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου με την οποία πραγματοποίησαν την εγγραφή τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://jmpeuvadis.uom.gr ή στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook https://www.facebook.com/JMP.EUVaDis/. Για τυχόν ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: jeanmonnetproject-euvadis@uom.edu.gr.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ

Η αφίσα εδώ