Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης αναφορικά με τη Προκήρυξη του Διαγωνισμού με τίτλο: «1st Social Innovation Hackathon UoM», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Καινοτόμες και επιχειρηματικές ιδέες (βραβεία)»


Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο: «1st Social Innovation Hackathon UoM», στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Καινοτόμες και επιχειρηματικές ιδέες (βραβεία)».

Λήψη Αρχείων / Downloads