Ανακοίνωση για δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κ. Πλασταρά


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-09-12

Ανακοίνωση για δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κ. Πλασταρά

Σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 12-9-2023 και ώρα 12:00, διαδικτυακά στην ψηφιακή τάξη προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://meet.google.com/jqk-gcmu-szc θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, της Διπλωματικής Εργασίας της κ. Πλασταρά Μαρίας, με τίτλο: «Διαβατήριες τελετουργίες θανάτου. Συμβολισμοί, τοπικότητες & ενσώματες επιτελέσεις. Βιωματικές εμπειρίες θηλυκών σωμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής».

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font