Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εργαστήριο επιμόρφωσης του Erasmus+ έργου με τίτλο: "Social Hacking of Higher Education for Sustainability - SOHACK", GA number 2022-1-LT01-KA220-HED-000088562"


Το Πανεπιστήμιο του Βίλνιους στην Λιθουανία διοργανώνει ένα εργαστήριο στο πλαίσιο Erasmus+ έργομετίτλο "Social Hacking of Higher Education for Sustainability-SOHACK", GA number 2022-1-LT01-KA220-HED-000088562, Erasmus+ programme, Cooperation partnerships in higher education. Το εργαστήριο επιμόρφωσης θα διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου από τις 13 έως 17 Μαίου 2024.

Το έργο SOHACK (2022-1-LT01-KA220-HED-000088562) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντικείμενο του έργου είναι να  αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αειφορίας, όπως η σπατάλη κατανάλωση ενέργειας ή τροφίμων που αντιμετωπίζει καθημερινά η πανεπιστημιούπολη. Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση μιας καινοτόμου προσέγγισης συγχώνευσης μεθοδολογιών δημιουργίας θέσεων και hackathon για τη δημιουργία νέου πλαισίου μάθησης, για την προετοιμασία των φοιτητών και του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SOHACK ενώ όι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι:

-          INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA

-          STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE

-          GLOBAL IMPACT GRID GBR

-          UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

-          RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRASFORMATION-RESET LTD

-          VILNIAUS UNIVERSITETAS

-          UAB THEORIA

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά στο θεματικό εργαστήριο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου και απευθύνεται σε φοιτητές. Μέσω του εργαστηρίου επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν ποικίλες διεπιστημονικές έννοιες και προσεγγίσεις και θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με σκοπό την εφαρμογή των δραστηριοτήτων στο χώρο του Πανεπιστημίου.

 

Η πρόσκληση αφορά 5 άτομα, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:

- ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε προπτυχιακό (ή μεταπτυχιακό επίπεδο)

- συμμετοχή σε προηγούμενα περιβαλλοντικά προγράμματα ή δράσεις εντός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

- καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και η γλώσσα παράδοσης του εργαστηρίου θα είναι τα Αγγλικά. Η γνώση θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα Π. Δ. 116/2006(ΦΕΚ 115Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ. Α΄/03.08.2007) και ισχύει σήμερα.

Τα έξοδα θα καλυφθούν μέσω του έργου και αφορούν την μετακίνηση και τη διαμονή των συμμετεχόντων. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του εργαστηρίου επιμόρφωσης.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να αποστείλουν email εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής μαζί με βιογραφικό τους στην καθηγήτρια Σταυρούλα Μαυρογένη (smavroge@uom.edu.gr) Επιστημονικά Υπεύθυνης του έργου από την πλευρά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέχρι και την Παρασκευή 10-11-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 2310-891-450.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font