Έκθεση Πεπραγμένων - Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» (iRoDi)


Έκθεση Πεπραγμένων - Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» (iRoDi)

Έκθεση Πεπραγμένων 2023

Το Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» (iRoDi), αποτελεί θεσμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής  Συμπερίληψης Ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (ΕκΚοιΣ). Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης των αναπήρων μέσω της τέχνης.

Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της 5ης διοργάνωσης ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματα των δράσεων και εκδηλώσεων του Φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι ένας θεσμός, μια συνήθεια που έχει τεθεί υπό το αίσθημα δικαίου και ισονομίας. Ένας δεσμός ανθρώπων με μια αλληλέγγυα χημική ένωση, με μια συγγένεια εκ πεποιθήσεως. Το φεστιβάλ είναι ένα σταθερό, αξιακό, επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς πολλών ανθρώπων.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font