Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων


 

Με Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής

Δίνεται Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων

Από Παρασκευή 10/11/2023 έως την Τετάρτη 15/11/2023

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font