Προσωρινός πίνακας Υποτρόφων φοιτητών και φοιτητριών ΑμεΑ για το έτος 2023


 

  

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font