Ενημερωτικό Δελτίο του Διεθνούς Φεστιβάλ "Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη" - Ιανουάριος 2024


Ενημερωτικό Δελτίο του Διεθνούς Φεστιβάλ
Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2024

Μπορείτε να διαβάσετε το ενημερωτικό Δελτίου του Διεθνούς Φεστιβάλ "Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη" εδώ.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font