ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024


  

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font