Δήλωση συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για τις δύο πρώτες εβδομάδες και ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Ανοίξτε το παρακάτω έγγραφο:

https://drive.google.com/file/d/1cTDhGIYibql6LTnOdlY3X61nFqDw9zJP/view?usp=sharing

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αποστείλετε email στo dean.sis@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font