Σύνδεση στο Zoom με το ιδρυματικό σας e-mail κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1WWGR8QIaIM5OBgs-K4FokZ_zFVI95nBY/view?usp=sharing

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font