Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξεταστικής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με συνδέσμους Zoom


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, με τους συνδέσμους για τις τηλεδιασκέψεις Zoom:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJAftXUzO0dC2wCHjFF58A_-FA43tq1K/

Για την ώρα για κάθε μάθημα έχει δημιουργηθεί μια τηλεδιάσκεψη Zoom. Για μαθήματα με αυξημένη συμμετοχή (πάνω από 300 άτομα, σύμφωνα με τις δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής που υποβάλλατε) θα δημιουργηθεί και δεύτερη τηλεδιάσκεψη, οπότε θα ενημερωθείτε για την κατανομή σας στις δύο τηλεδιασκέψεις.

Υπάρχουν λίγα μαθήματα για τα οποία δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη τηλεδιάσκεψη Zoom, σε λίγες ημέρες θα δημιουργηθεί και για αυτά.

Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα του Τμήματος, έχοντας αντικαταστήσει προηγούμενες αναρτήσεις. Καλείστε να συμβουλεύεστε πάντα την τελευταία έκδοση του προγράμματος, γιατί μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα links των τηλεδιασκέψεων ή να υπάρξει και δεύτερο link τηλεδιάσκεψης για το ίδιο μάθημα.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο με λογαριασμό Zoom που έχει δημιουργηθεί με το ιδρυματικό σας email θα μπορείτε να συνδέεστε στις τηλεδιασκέψεις των εξετάσεων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font