Αλλαγές στις δύο τελευταίες ημέρες του προγράμματος των εξετάσεων


Οι δύο τελευταίες ημέρες των εξετάσεων μεταφέρθηκαν κατά μια ημέρα μετά, δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα στην αρχική σελίδα του Τμήματος.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font