Οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες για τη διαδικασία της επιτήρησης στις εξ αποστάσεως εξετάσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:

https://drive.google.com/file/d/1d6FYh0AgoubwJ-oKyzhDeB2eFZhKGrT8/

Μεταξύ άλλων εξηγείται η διαδικασία της ταυτοποίησης και γιατί πρέπει να συνδεθείτε μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη της εξέτασης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font