Δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής σε μάθημα - Προθεσμίες


Παρακαλείστε, για τα μαθήματα των επόμενων εβδομάδων στα οποία προτίθεστε να συμμετάσχετε, να υποβάλλετε τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής το λιγότερο δύο πλήρεις ημέρες νωρίτερα. Έτσι, π.χ., για τα μαθήματα της Δευτέρας 12/2 παρακαλείστε να έχετε υποβάλλει τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9/2 και ώρα 23:59:59, για τα μαθήματα της Τρίτης 13/2 παρακαλείστε να έχετε υποβάλλει τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής το αργότερο μέχρι το Σάββατο 10/2 και ώρα 23:59:59, κοκ.

Μπορείτε να υποβάλλετε τις δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής από τα Links που θα βρείτε στο πρόγραμμα της εξεταστικής, στον κεντρικό ιστότοπο του Τμήματος (στη στήλη F: “ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΜΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”). Εκπρόθεσμες δηλώσεις πρόθεσης συμμετοχής μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ως προς τον προγραμματισμό της εξέτασης (υπολογισμός πλήθους αναγκαίων breakout rooms και επιτηρητών, κατανομή των εξεταζόμενων στα breakout rooms), ιδίως στα μαθήματα με μεγάλο πλήθος εξεταζόμενων.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχετε στην εξέταση ενός μαθήματος είναι να το έχετε συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ή εμβόλιμης εξεταστικής (μόνο οι επί πτυχίω) που έχετε ήδη υποβάλλει στην «Πύλη φοιτητολογίου» (sis portal). Αν δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, μην υποβάλλετε δήλωση πρόθεσης συμμετοχής.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font