ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» (iRoDi)


ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» (iRoDi)

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Το Διεθνές Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη – Reflection of disability in art» (iRoDi), ως θεσμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης του Εργαστηρίου Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής  Συμπερίληψης Ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης και Προσαρμογής (ΕκΚοιΣ), προσκαλεί όλα τα άτομα με ή χωρίς αναπηρία να συμμετάσχουν σε ανοικτό συμπεριληπτικό φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «Οι στιγμές μου είναι….».

Διαβάστε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font