Ανακοίνωση ορκωμοσίας ΕΚΠ - Πρόσθετα δικαιολογητικά


Σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1833/26-03-2024) οι υποψήφιοι πτυχιούχοι προκειμένου να συμμετέχουν στην ορκωμοσία στις 15/5/2024 θα πρέπει να στείλουν στο espsecr@uom.edu.gr το παρακάτω έγγραφο:

 


Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 –θεωρημένη  στην οποία θα δηλώνονται:

α)  τα ονόματα των ατόμων που θα παραβρεθούν στην τελετή αποφοίτησης, τα οποία δεν δύναται να είναι άνω των τεσσάρων (4)  και

β) ότι ούτε ο ίδιος ούτε κανένας από τα άτομα που θα παρευρεθούν στην τελετή αποφοίτησης δεν θα φέρει μαζί του ή δεν θα κάνει χρήση κομφετί, ηχητικού οργάνου, κροτίδας, βεγγαλικού, καπνογόνου κ.ά., για όσο διάστημα θα βρίσκεται στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, είτε εσωτερικά του κτιρίου είτε σε όλον τον προαύλιο χώρο και περιμετρικά του κτιριακού συγκροτήματος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Δεν θα επιτρέπεται  η είσοδος  σε άτομα που δεν θα έχει δηλωθεί το όνομα τους.

- Απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση Δελτίου Ταυτότητας  όλων των παρευρισκομένων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font