ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΜΑΚ


Σας ενημερώνουμε ότι από τον Οκτώβριο του 2018 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διεξάγει έρευνα για την πορεία των αποφοίτων του, αξιοποιώντας τα δεδομένα των σχετικών καταχωρήσεων στο LinkedIn. Στόχος μας, να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τους πτυχιούχους μας σε όλο τον κόσμο και να καταφέρουμε να αναδείξουμε τη δυναμική του πανεπιστημίου μας μέσα από τις  προσωπικές σας ιστορίες και τις επαγγελματικές σας διαδρομές.

Θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μας αν μας δηλώνατε το ενδιαφέρον και την πρόθεσή σας να συμμετέχετε στην προσπάθειά μας αποστέλλοντας το προσωπικό σας e-mail στο career_alumni@uom.edu.gr  με τίτλο μηνύματος «ένταξη στο Μητρώο Αποφοίτων ΠΑΜΑΚ» ώστε να μπορούμε να έχουμε μία προσωπική επαφή μαζί σας.

 

Υπόσχεση εχεμύθειας: Η προσωπική ηλεκτρονική σας αλληλογραφία (email) θεωρείται άκρως εμπιστευτική και χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μας μαζί σας: α) για την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες και δράσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν και β) για έρευνες που εκπονεί το ίδιο το ίδρυμα (όχι μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές διατριβές) με πεδίο αναφοράς τους πτυχιούχους του. Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις καταχωρούνται σε βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Γραφείου Διασύνδεσης και του Γραφείου Αποφοίτων. Επισημαίνουμε ότι οι προσωπικές ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις (email)  δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ρητή έγκρισή σας ενώ διατηρείτε βάση του Νόμου 2772/97 όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, (Γενικός Κανονισμός 2016/679) το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης επεξεργασίας και διαγραφής του προσωπικού σας email σας από το αρχείο αποφοίτων του ιδρύματος, κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησής σας (career_alumni@uom.edu.gr ).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font