ΕΠΙ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για τη νομική υποστήριξη του ΕΠΙ.