Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


Ενημέρωση και πληροφορίες για την Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την εκλογική διαδικασία της 19ης Ιουνίου 2019

Λήψη Αρχείων / Downloads