ΣΕΠ - Ορισμός εκπροσώπων ΕΔΙΠ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-09-26

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Για την ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου ΕΔΙΠ με τον αναπληρωτή του για τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα με ετήσια θητεία για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε την Πρόσκληση