ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής μας δίνεται παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου από την Δευτέρα 4/11/2019 μέχρι και την Κυριακή 10/11/2019.

 Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.