Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Βιβλιοθήκης


Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Βιβλιοθήκης σε ενημερώνουμε ότι:
θα διεξαχθεί το σεμινάριο με τίτλο: Πληροφοριακή Παιδεία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (LIB9a + LIB9b).  

και

Πληροφορίες για το σεμινάριο:
  • Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές του  Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και προϋπόθεση για να δηλώσουν συμμετοχή είναι να είναι μέλη της Βιβλιοθήκης.
  • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και στα δύο σεμινάρια.
  • Οι θέσεις συμμετοχής των φοιτητών θα είναι 50.
  • Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι το εργαστήριο του Τμήματος ΟΔΕ (2oς όροφος, κτίριο ΗΘ) και οι μέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθεί θα είναι :                                 Πέμπτη 27/2 8:00-11:00 και Πέμπτη 5/3 8:00-11:00.
  • Μετά από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα μπορούν  να πάρουν Βεβαίωση Παρακολούθησης (μετά το πέρας 3 ημερών).
  • Με την παρακολούθηση και των 2 τρίωρων σεμιναρίων θα αναγράφεται και στο παράρτημα διπλώματος (DS).