ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση δηλώσεων μαθημάτων 

 

από 20/3/2020 έως 29/3/2020