Διεξαγωγή μαθημάτων - Πάσχα 2020


Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υπ’αριθμ. 18/3.4.2020 έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα να διενεργηθούν τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα διακοπών του Πάσχα 2020, συγκεκριμένα:
Μεγάλη Δευτέρα (13/4), Μεγάλη Τρίτη (14/4) καθώς και Τετάρτη (22/4), Πέμπτη (23/4) και Παρασκευή (24/4) της εβδομάδας της Διακαινησίμου.