ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ»


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

του Εργαστηρίου με τίτλο:

«Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου»

του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

με τριετή θητεία