Νέα Προθεσμία Κατάθεσης Αιτήσεων Διδακτορικής Διατριβής


 

 

Σύμφωνα με απόφαση της αρ. 21/25-06-2020 Συνέλευσης του Τμήματος ΕΚΠ τίθεται νέα προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα ,

από 25/06/2020 έως 10/07/2020.