Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση της προγραμματιστικής ικανότητας και ενίσχυση της απόδοσης φορητότητας για υπολογιστικά συστήματα Exascale (EXA2PRO)»


   

Λήψη Αρχείων / Downloads