ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους, μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος μας, για τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της οποίας θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας finsecr@uom.edu.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση :Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γραμματεία Λογιστικής και Χρημ/κής Ημιώροφος αρ.1, Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη

από Πέμπτη 3/9/2020 έως και Παρασκευή 18/9/2020.


Δικαιολογητικά

1. Αίτηση Ορκωμοσίας

2. Βιβλιάριο Σπουδών (εάν υπάρχει –αφορά φοιτητές με Α.Μ…./09 και παλαιότερους)

3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΠΑΣΟ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ govgr.

4. Ηλεκτρονική αίτηση προς τη Βιβλιοθήκη για έλεγχο εκκρεμοτήτων προς αυτήν και τον ΕΥΔΟΞΟ (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form). Σε περίπτωση εκκρεμότητας, αυτή θα πρέπει να διευθετηθεί με τη Βιβλιοθήκη ώστε να μπορέσει να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση μη εκκρεμότητας.

5. Αποδεικτικό κατάθεσης (για όσους επιθυμούν) 18€ για την έκδοση παπύρου στην Τράπεζα Πειραιώς Αριθμός Λογαριασμού : 5202-070107-503, ΙΒΑΝ: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503

6. Βιβλιάριο Υγείας (εάν έχει χορηγηθεί από το Παν/μιο)

7. Κάρτα σίτισης (εάν υπάρχει)

ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ.

ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.


Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font