Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Αποστολή δικαιολογητικών Σεπτ.2020 για μελλοντική ορκωμοσία


Όσοι φοιτητές ειδοποιούνται από τη Γραμματεία ότι έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μετά από κάθε εξεταστική, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς τα παρακάτω έντυπα:

 

  1. Αίτηση συμμετοχής στην τελετή αποφοίτησης και όσα αναφέρονται σ' αυτήν ως οφειλόμενα να επιστραφούν
  2. Υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας επιστροφής αποδεικτικών φοιτητικής ιδιότητας
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
  4. Για όσους επιθυμούν έκδοση του πτυχίου τους σε πάπυρο, θα πρέπει να αποστείλουν και αντίγραφο του καταθετηρίου των 18 ευρώ.

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά ορκωμοσίας (υπογεγραμμένα) και όσα συνοδευτικά αναφέρονται σε αυτά ως οφειλόμενα να επιστραφούν, θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία ταχυδρομικώς, από 1 έως και 11 Σεπτεμβρίου 2020. Στην ίδια αποστολή θα συμπεριληφθεί και το Ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας.

Τέλος, προτρέπουμε τους νέους πτυχιούχους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και να γίνουν μέλη του.

Ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font