ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Έναρξη μαθημάτων Α’ εξαμήνου 12/10/2020.


Έναρξη μαθημάτων Γ’, Ε’, Ζ’ εξαμήνων 5/10/2020.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/17-9-2020 της Συνέλευσης του Τμήματος μας, η οποία εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (αριθμ. 3/1-10-2020), η διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Για τους συνδέσμους (link), στους οποίους θα πρέπει να συνδεθείτε για τη συμμετοχή σας στη διδασκαλία των μαθημάτων, μπορείτε να ενημερώνεστε από τις διαδικτυακές υπηρεσίες students web, compus, eclass.

Οι πρωτοετείς φοιτητές, επειδή δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για τους συνδέσμους (link) στους οποίους θα πρέπει να συνδεθούν για τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων.