ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021


Σύμφωνα με την αριθ. 160442/Ζ1/24-11-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ 5200/τ.β’/24-11-2020), κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού  SARS-COV2, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.