Διεξαγωγή Κατατακτήριων Εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Διεξαγωγή Κατατακτήριων Εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Κατατακτήριες Εξετάσεις Πανεπιστημίων: Αναβάλλονται οι εξετάσεις και θα γίνουν δια ζώσης όταν αρθούν τα έκτακτα μέτρα για τα ΑΕΙ.

Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως ή εναλλακτικούς μεθόδους εξέτασης.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)