ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΠΥΡΩΝ ΕΤΩΝ 2016, 2017 & 2018


Ανακοινώνεται ότι οι πάπυροι των αποφοίτων των ετών ορκωμοσίας 2016, 2017 και 2018 είναι έτοιμοι προς παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παραδεκτοί τρόποι παραλαβής ως εξής:

  • Παραλαβή από τη Γραμματεία με προηγούμενη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο basecr@uom.edu.gr προσδιορίζοντας την ακριβή ώρα και ημέρα προσέλευσης για την αυτοπρόσωπη παραλαβή τους ή μέσω άλλου, νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου. Απαραίτητη η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ώρες εξυπηρέτησης δια ζώσης: 11:00-12:00 καθημερινά.
  •  Εξουσιοδότηση σε εταιρεία ταχυμεταφοράς για την παραλαβή του παπύρου από τη Γραμματεία και προηγούμενη ενημέρωση της Γραμματείας ώστε να είναι ο πάπυρος έτοιμος προς αποστολή.