Αλιπράντη Μαρία
 • 2310 891.755
 • alipranti uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 403

  Αλιπράντη Μαρία

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομική Ανάλυση

  Βιογραφικό
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Industrial Organization
  • Applied Microeconomics
  • Economics of Advertising
  • Economics of Innovation
  • Competition Policy 

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   (ΟΙ0501)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0501

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   5Ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

     ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ                                                                                                      

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO120/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

   

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

     

   Οι φοιτητές μαθαίνουν:

  1. βασικά εργαλεία, έννοιες και μοντέλα που απαιτούνται για την κατανόηση των σημαντικών θεματικών πεδίων της Δημόσιας Οικονομικής
  2. να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις οικονομικής πολιτικής με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι κυβερνήσεις,
  3. πιθανές λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις,
  4. να  αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που προκύπτουν από την προσπάθεια επίλυσης αυτών των θεμάτων

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η αναγκαιότητα παρέμβασης  του κράτους στο οικονομικό σύστημα, οριοθετούνται οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους και αναλύονται διεξοδικότερα οι σημαντικότερες  από αυτές.

   

  Ειδικότερα:

  • εξετάζεται  πως το σύστημα των τιμών μπορεί να επιτύχει μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
  • επισημαίνονται οι αδυναμίες και οι ατέλειες του συστήματος της ελεύθερης αγοράς για την επίτευξη της μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας και τονίζεται η ανάγκη παρέμβασης του κράτους στο οικονομικό σύστημα.
  • προσδιορίζονται οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους και αναφέρονται  τα μέσα για την υλοποίησή τους.
  • ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση της παρέμβασης του κράτους  στην οικονομία για την επίτευξη της αποτελεσματικής κατανομής των παραγωγικών πόρων. Αναλύονται θέματα όπως τα δημόσια αγαθά, οι εξωτερικές επιδράσεις, οι μονοπωλιακές παρεκκλίσεις με έμφαση στις δημόσιες επιχειρήσεις.
  • σκιαγραφείται ο ρόλος του κράτους στην αναδιανομή του εισοδήματος και αναλύεται διεξοδικά  ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης.
  • παρουσιάζονται οι σημαντικότερες περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης δημοσίων δραστηριοτήτων. Έμφαση δίνεται στον έλεγχο των ιδιωτικοποιημένων δημοσίων επιχειρήσεων.
  • περιγράφεται ο πολιτικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

   Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  40

  Αυτόνομη μελέτη

  118

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  .

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα, με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Τελική Εξέταση (100% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  • Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
  • Επίλυση Προβλημάτων

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -

  1. Gruber, Jonathan (2017), Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, Αθήνα: Εκδόσεις daVinci

  2. Rosen Ηarvey, Gayer Ted, Ράπανος Βασίλης και Καπλάνογλου Γεωργία (2009), Δημόσια Οικονομική- Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγματικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

  3. Δράκος, Γ. (1997), Μαθήματα Δημόσιας Οικονομικής, Γ’ Έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης.

  4. Stiglitz, Joseph (1992), Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

  -

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ I
   (ΟΙ0104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0104

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Α

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Μπόικος Σπύρος

   

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

                  Διαλέξεις

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO114/index.php

  (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι παρουσιάζονται όλα εκείνα τα εργαλεία της μαθηματικής επιστήμης ώστε αφενός να μπορούν οι φοιτητές να συνεχίσουν σε πιο προχωρημένες μαθηματικές έννοιες στα Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ και αφετέρου να έχουν τις βάσεις ώστε να παρακολουθήσουν και να επεξεργαστούν θέματα της οικονομικής επιστήμης που εμπίπτουν σε μαθήματα όπως Μικροοικονομική και Μακροοικονομική θεωρία καθώς και Οικονομετρία. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα θα αναλυθούν τα εξής θέματα: θεωρίες συνόλων, κυρτά σύνολα, ιδιότητες πραγματικών αριθμών, θεμελίωση πραγματικών συναρτήσεων, συνέχεια συναρτήσεων,  ακολουθίες, έννοιες των μαθηματικών χρηματοδότησης, παράγωγοι και ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής, θεωρήματα συναρτήσεων  μιας μεταβλητής, σειρές Taylor, εφαρμογές παραγώγων συναρτήσεων μιας μεταβλητής στα οικονομικά, αόριστο ολοκλήρωμα, ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές ολοκληρωμάτων στα οικονομικά. Επιπλέον στο μάθημα θα καλυφθεί η άλγεβρα μητρών που περιλαμβάνει πράξεις με μήτρες, αναστροφή μήτρας, ίχνος μήτρας, ορίζουσες και αντίστροφες μήτρες. Θα καλυφθούν επίσης η θεωρία διανυσμάτων και οι διανυσματικοί χώροι καθώς και η επίλυση γραμμικών συστημάτων. Τέλος, θα παρουσιαστούν  οι συναρτήσεις πολλών μεταβλητών και η παραγώγιση αυτών.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί και να χειρίζεται τα εργαλεία και τις μεθόδους της μαθηματικής ανάλυσης και θεωρίας.
  • χρησιμοποίει τις γνώσεις στη μαθηματική επιστήμη ώστε να κατανοεί, επεξεργάζεται και να αναλύει προβλήματα της οικονομικής επιστήμης.  
  •  

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Λήψη αποφάσεων.

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  · Εισαγωγικές έννοιες (κεφ. 1 Τ, 1 Η)

  · Συναρτήσεις και συνέχεια συναρτήσεων (κεφ. 2 και 4 Τ, 1 και 4 Η)

  · Ακολουθίες (κεφ. 5 Τ, 3 Η)

  · Μαθηματικά χρηματοδότησης (κεφ. 6 Τ, 3 Η)

  · Παράγωγοι μιας μεταβλητής (κεφ. 7 Τ, 5 Η)

  · Θεωρήματα και σειρές Taylor (κεφ. 9 T, 5 H)

  · Ακρότατα συναρτήσεων μιας μεταβλητής (κεφ. 10 Τ, 6 Η)

  · Οικονομικές εφαρμογές παραγώγων (κεφ. 11 Τ, 5 και 6 Η)

  · Αόριστο ολοκλήρωμα (κεφ. 12 Τ, 16 Η)

  · Ορισμένο ολοκλήρωμα (κεφ. 14 Τ, 16 Η)

  · Οικονομικές εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος (κεφ. 15 Τ, 16 Η)

  · Άλγεβρα μητρών (κεφ. 16 Τ, 8 και 9 Η)

  · Διανύσματα και διανυσματικοί χώροι (κεφ. 17 Τ, 10 Η)

  · Συστήματα γραμμικών εξισώσεων (κεφ. 18 Τ, 7 Η)

  · Παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (κεφ. 21 Τ, 11 Η)

   

  Τ= Τσουλφίδης, Η = Hoy κ.α.

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

   

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

   

  Διαλέξεις

  52

   

   

   

  Αυτόνομη μελέτη

  188

   

  Σύνολο Μαθήματος

  240

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Τελική Εξέταση:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Τσουλφίδης Λευτέρης, (2002), Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης: μέθοδοι και υποδείγματα, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Hoy, M., Livernois, J., McKenna, C., Rees, R. και Stengos, T. (2012). Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
  • Μοσχίδης Οδ., (2018), Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Αλτιντζή Α. Άγγελος.

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
   (ΟΙ0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0301

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   Μικροοικονομική I

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Βελέντζας Κωνσταντίνος

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις και φροντιστήρια

     

  4

  8

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO144/index.php

  (σημείωση: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  O βασικός στόχος του μαθήματος «Μικροοικονομική Ι», το οποίο προσφέρεται στους φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου, είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη με ακριβή και σύγχρονο τρόπο όλων εκείνων των εργαλείων και των αρχών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την ανάλυση μικροοικονομικών προβλημάτων. Προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή (νοικοκυριού) και του παραγωγού (επιχείρησης). Επιπλέον, το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό τη μετάβαση από το εισαγωγικό μάθημα «Εισαγωγή στη Μικροοικονομική» προς τη μικροοικονομική θεωρία μέσου επιπέδου, καθώς και από το επίπεδο αυτό στην προχωρημένη μικροοικονομική θεωρία. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση όλων των θεμάτων που συζητούνται είναι όχι μόνο διαγραμματική, αλλά και αλγεβρική.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζει τη λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού και τους μηχανισμούς αποκατάστασης της ισορροπίας,
  • χρησιμοποιεί τις ελαστικότητες ζήτησης και να ερμηνεύει τις τιμές τους,
  • χρησιμοποιεί το υπόδειγμα της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και να αναλύει το πώς οι καταναλωτές αντιδρούν στις μεταβολές των τιμών των αγαθών και του εισοδήματός τους,
  • αναγνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες αγαθών που καταναλώνονται,
  • αντιληφθεί τους λόγους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας μίας παραγωγικής μονάδας ανάμεσα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο,
  • γνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς της παραγωγής και των διαφόρων στοιχείων που διαμορφώνουν τα κόστη παραγωγής,
  • κατανοεί τον τρόπο σχηματισμού των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής.

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  -          Ζήτηση και προσφορά αγαθών. 

  -          Ισορροπία αγοράς.

  -          Καμπύλες αδιαφορίας και εισοδηματικός περιορισμός.

  -          Μεγιστοποίηση χρησιμότητας και ελαχιστοποίηση δαπάνης καταναλωτή.

  -          Καμπύλες εισοδήματος - κατανάλωσης, καμπύλη Engel και καμπύλη τιμής - κατανάλωσης.

  -          Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος.

  -          Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks.

  -          Θεωρία παραγωγής.

  -          Μεγιστοποίηση προϊόντος, ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση κέρδους.

  -          Κόστος παραγωγής.

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία.

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Φροντιστήρια

  13

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  162

  Σύνολο Μαθήματος

  240

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται: (α) με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τις γραπτές εργασίες, και (β) μέσω  γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Δύο γραπτές εργασίες και συμμετοχή  (20% του βαθμού):

  • Επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων.

   

  Τελική Εξέταση (80% του βαθμού):

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
  • Επίλυση προβλημάτων.
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  • Chacholiades, M. (1990), "Μικροοικονομική Ι", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.

   

  • Varian, H. (2006), "Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.

   

  • Besanko, D. και Braeutigam, R. (2009), "Μικροοικονομική", Eκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
   (ΟΙ0701)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0701

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  6ο και 8ο

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Οικονομική Ανάπτυξη

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  Παναγιωτίδης Θεόδωρος και Μπόικος Σπυρίδων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  Διαλέξεις

   

  4

  7

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Επιστημονικής περιοχής

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/ECO221/index.php

   (σημ: οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην πανεπιστημιακή διαδικτυακή πλατφόρμα Compus)

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

  Το μάθημα απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα παρουσιασθεί η προσέγγιση των θεσμών, οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη καθώς και τρόποι μέτρησης της φτώχειας και της ανισότητας. Στο δεύτερο μέρος θα δοθεί έμφαση στην παρουσίαση οικονομικών υποδειγμάτων που θα μελετούν την οικονομική ανάπτυξη υπό το πρίσμα των διαφορετικών γενεών. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών για δύο περιόδους και θα αναλυθούν με τη χρήση του ζητήματα όπως η οικονομική μεγέθυνση στη μακροχρόνια περίοδο, η παγίδα φτώχειας, οι διαφορές της δημόσιας από την ιδιωτική εκπαίδευση στην μείωση των ανισοτήτων και η σύνδεση μεταξύ επένδυσης στην δημόσια υγεία και οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, εξετάζεται πως συνδέεται το κοινωνικό κεφάλαιο με τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η φοιτήτρια /τής  θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί τις βασικές διαφορές οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικής ανάπτυξης. 
  • μπορεί να μετράει με τη χρήση διαφόρων δεικτών και οικονομετρικών μεθόδων την οικονομική ανάπτυξη.
  • Κατανόηση της προσέγγισης των θεσμών.
  • κατανοεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών σε οικονομίες με παραγωγή.
  • χρησιμοποιεί το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών με σκοπό να αναλύει τις επιπτώσεις των διαφόρων ασφαλιστικών συστημάτων στην οικονομική ανάπτυξη.
  • αναλύει περιπτώσεις που οδηγούν σε παγίδα φτώχειας.
  • αναλύει πως τα διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες.
  • κατανοεί πως συνδέεται το κοινωνικό κεφάλαιο με τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.
  • κατανοεί πως η επένδυση στη δημόσια υγεία επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη. 

  Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  • Λήψη αποφάσεων.

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  · Εισαγωγικές έννοιες  για την οικονομική ανάπτυξη

  · Ιστορική αναδρομή

  · Τρόποι μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης

  ·Προσέγγιση των Θεσμών

  · Χρήση Δεδομένων panel

  · Τρόποι μέτρησης της φτώχειας

  · Το υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών με παραγωγή

  · Περιπτώσεις παγίδας φτώχειας στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών

  · Διαφορετικού τύπου εκπαιδευτικά συστήματα στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών

  · Κοινωνικό κεφάλαιο και η σύνδεση με την οικονομική ανάπτυξη

  · Επένδυση στη δημόσια υγεία και οικονομική ανάπτυξη στο υπόδειγμα των επικαλυπτόμενων γενεών (αν μείνει χρόνος)

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compus.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Προετοιμασία-μελέτη για τις φροντιστηριακές ασκήσεις

  26

  Αυτόνομη μελέτη

  106

  Σύνολο Μαθήματος

  210

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται συμπερασματικά μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

   

  Τελική Εξέταση:

  • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Σημειώσεις διδασκόντων που θα βασίζονται σε βιβλία ξενόγλωσσα και ελληνικά καθώς και σε άρθρα διεθνούς βιβλιογραφίας.

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

   

   

   

   

   

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

   2018

   • Alipranti, M., Mitrokostas, E., and Petrakis, E., 2018. Non-comparative and comparative advertising in oligopolistic markets. The Manchester School, 86 (3), 308-332.

   2015

   • Alipranti, M., Milliou, C., and Petrakis, E., 2015. On Vertical Relations and the Timing of Technology Adoption. Journal of Economic Behavior and Organization, 120, 117-129.

   2014

   • Alipranti, M., Milliou, C., and Petrakis, E., 2014. Price vs. Quantity Competition in a Vertically Related Market. Economics Letters, 124, 122-126.
   • Συνέδρια (0 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

   Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
   • Άλλα (13 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

    2016

    • Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET)

    2015

    • Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE)
    • Workshop on Vertical Related Markets
    • Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE)

    2014

    • Competition and Innovation Summer School (CISS)
    • Jornadas de Economia Industrial
    • Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET)

    2013

    • Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE)

    2012

    • Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE)

    2011

    • Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET)

    2010

    • Jornadas de Economia Industrial

    2009

    • Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE)
    • Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists (ASSET)