Ρεντζεπέρη 'Αννα-Μαρία
 • 2310 891.522
 • arentzep uom.edu.gr
 • Γραφείο: Κ, 123

  Ρεντζεπέρη 'Αννα-Μαρία

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ιστορία της Μουσικής, (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:Γ' 161 - 22.02.2017)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Πιστοποιητικό Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας με δίπλωμα Master, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στην Ιστορική Μουσικολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Νεοελληνική Μουσική – Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή
  • Εθνικές Μουσικές Σχολές της Ευρώπης
  • Ιστορία της Όπερας
  • Φωνητική Μουσική

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0901-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα Ειδικά Θέματα της Ιστορίας της Μουσικής Ι – ΙΙ, τα οποία είναι συνολικά τέσσερα, πραγματεύονται σε βάθος τους εξής τομείς της Ιστορίας της Μουσικής: Εθνικές Σχολές του 19ου αιώνα, Ιμπρεσιονισμός, Ιστορία της ΌΌπερας και Νεοελληνική Μουσική.

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0902-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα Ειδικά Θέματα της Ιστορίας της Μουσικής Ι – ΙΙ, τα οποία είναι συνολικά τέσσερα, πραγματεύονται σε βάθος τους εξής τομείς της Ιστορίας της Μουσικής: Εθνικές Σχολές του 19ου αιώνα, Ιμπρεσιονισμός, Ιστορία της ΌΌπερας και Νεοελληνική Μουσική.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0101-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα της Ιστορίας της Μουσικής Ι–ΙΙ πραγματεύονται την ιστορική πορεία και εξέλιξη της μουσικής από τις αρχές της ως τις μέρες μας. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά και οι εκάστοτε νεωτερισμοί των διαφόρων περιόδων, η δημιουργία και η εξελικτική πορεία των ειδών σύνθεσης καθώς και τα χαρακτηριστικά του τρόπου σύνθεσης των συνθετών.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0102-2)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Τα μαθήματα της Ιστορίας της Μουσικής Ι–ΙΙ πραγματεύονται την ιστορική πορεία και εξέλιξη της μουσικής από τις αρχές της ως τις μέρες μας. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά και οι εκάστοτε νεωτερισμοί των διαφόρων περιόδων, η δημιουργία και η εξελικτική πορεία των ειδών σύνθεσης καθώς και τα χαρακτηριστικά του τρόπου σύνθεσης των συνθετών.

  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ
   (ΜΕΑ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
   (ΠΡΑ078)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (3 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2006

   • Rentzeperi-Tsonou A.-Μ. (2006). The folk-song as a way of expression of the Greek people during the period of Τurkish domination and the Revolution of 1821. Editions of Macedonia University, Thessaloniki (this study has been edited by the rector of Macedonia University) 10 pages. In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2006). Το δημοτικό τραγούδι ως μέσο έκφρασης του ελληνικού λαού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και την Επανάσταση του 1821, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2006 (Τ

   2002

   • Rentzeperi A.-M. (2002). The relationship between music and logos (language) in the melodramatic work of the Greek composers of the first generation of the National Music School Dionysios Lavrangas, Manolis Kalomiris and Marios Varvoglis. Thesis. Aristotle University of Thessaloniki, Department of Music Studies, 690 pages. In Greek / Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2002). Η σχέση μουσικής και λόγου στο μελοδραματικό έργο των Ελλήνων συνθετών της πρώτης γενιάς της Εθνικής μουσικής Σχολής Διονύσιου Λαυράγκα, Μα

   1993

   • Rentzeperi A.-M. (1993). The music elaboration of Logos (language) in the music drama "The Mother's Ring" by Manolis Kalomirirs. Diploma-thesis. Aristotle University of Thessaloniki, Department of Music Studies, 190 pages. In Greek / Ρεντζεπέρη A.-Μ. (1993). Η μουσική επεξεργασία του λόγου στο μουσικό δράμα Το δαχτυλίδι της Μάνας του Μ. Καλομοίρη. Διπλωματική Εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 190 σελ.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (11 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2018

    • 5. Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2018). “The folk song as musical heritage in modern Greek composers’ works”, in: Proceedings of the 10th Interdepartmental Musicological Conference “Musical heritage in western art music”, under the aegis of Hellenic Musicological Society, Department of Music Studies – Aristotle University of Thessaloniki, Department of Music Studies - National and Kapodistrian University of Athens, Department of Music Studies – Ionian University, Department of Music Science and Art – University of Macedonia, Ionian Academy and Old Philharmonic, Corfu 26-28 October 2018, pp. 71-77 (in Greek) /
     Ρεντζεπέρη-Τσώνου Άννα-Μαρία (2018). «Το δημοτικό τραγούδι ως μουσική κληρονομιά σε έργα Νεοελλήνων συνθετών», Πρακτικά 10ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου «Η μουσική κληρονομιά στη δυτική έντεχνη μουσική», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, διοργάνωση Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ιόνιος Ακαδημία και Παλιά Φιλαρμονική, Κέρκυρα 26-28 Οκτωβρίου 2018, σελ. 71-77

    2014

    • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2014). "George Lambelet's song-cycle Ta chelidonia (The swallows) for voice (voices) and piano in poetry by Zacharias Papantoniou", mus - e - journal, 2014, pp. 1-30

    2012

    • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2012). "George Lambelet, a representative of the Greek National Music School", Musicology Today (under publication)
    • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2012). "1912-2012, Music life and musical Education in the 100 years of liberated Thessaloniki", Μuzica Review (Bucharest), (under publication)

    2010

    • Rentzeperi-Tsonou A.-Μ. (2010). "Pragmatological and analytical approach of Dimitris Themelis' songs on poetry by George Themelis, Filippos Mavrogiorgis and Kostas Varnalis", Annals of the Department of Music Science and Art (under publication). In Greek / Ρεντζεπέρη - Τσώνου A.-Μ. (2010). "Πραγματολογική και αναλυτική προσέγγιση τραγουδιών του Δημήτρη Θέμελη σε ποίηση Γιώργου Θέμελη, Φίλιππου Μαυρογιώργη και Κώστα Βάρναλη", Επετηρίδα Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (υπό δημοσίευση)
    • Rentzeperi-Tsonou A.-Μ. (2010). "Selection and formation of the libretto in Manolis Kalomiris' operas The Mother's Ring and Dawn", Μousikos Logos 9/2010, σελ. 123-136. In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2010). "Επιλογή και διαμόρφωση του λιμπρέτου στις όπερες Το Δαχτυλίδι της Μάνας και Ανατολή του Μανώλη Καλομοίρη", Μουσικός Λόγος 9/2010, σελ. 123-136
    • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2010). "The expression of religiousness in Olivier Messiaen"s oeuvre", mus - e - journal, 2010, σελ. 1-21

    2008

    • Rentzeperi-Tsonou A.-Μ. (2008). "The 'Greek element' in vocal works of the Greek Composers of the National Music School M. Kalomiris and M. Varvoglis", mus - e - journal, 2008, σελ. 1-15. In Greek / Ρεντζεπέρη - Τσώνου A.-Μ. (2008). "Το "ελληνικό στοιχείο" σε έργα φωνητικής μουσικής των Ελλήνων συνθετών της Εθνικής Μουσικής Σχολής Μ. Καλομοίρη και Μ. Βάρβογλη", mus - e - journal, 2008, σελ. 1-15

    2004

    • Rentzeperi-Tsonou A.-Μ. (2004). "M. Varvoglis, The afternoon of Love. Pragmatological elements and formation of the libretto", Polyphonia 5/2004, pp. 90-108. In Greek / Ρεντζεπέρη - Τσώνου A.-Μ. (2004). "M. Βάρβογλη, Το Απόγευμα της Αγάπης. Πραγματολογικά στοιχεία και διαμόρφωση του λιμπρέτου", Πολυφωνία, 5/2004, σελ. 90-108

    2002

    • Rentzeperi A.-M. (2002). "The Leit-motive technique in the opera The Mother's Ring by Manolis Kalomirirs", Mousikologia, 16/2002, pp. 124-142. In Greek / Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2002). "Η τεχνική του εξαγγελτικού μοτίβου (Leitmotiv) στην όπερα "Το Δαχτυλίδι της Μάνας" του Μανώλη Καλομοίρη", Μουσικολογία, 16/2002, σελ. 124-142.

    1990

    • Rentzeperi A.-M. (1990). "The children's song". Mousikotropies 3/1990, pp. 37-41. In Greek / Ρεντζεπέρη A.-Μ. (1990). "Το παιδικό τραγούδι", Μουσικοτροπίες 3/1990, σελ. 37-41"
    • Συνέδρια (22 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Rentzeperi-Tsonou Anna-Maria (2019), «Songs for voice and piano of Greek composers of the 19th and the beginning of the 20th century», Proceedings of the 8th International Musicological Conference “Musical and Cultural Osmoses in the Balkans”, National University of Bucharest & International Musicological Society of Music of the Balkans, Bucharest 2-6 September 2019 (under publication)

     2018

     • 4. Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2018), (invitated speaker). “Manolis’ Kalomiris’ views on the Greek National Music School as they are impressed on his songs for voice and piano”, in: video recorded Proceedings of the scientific musicological conference “Manolis Kalomiris and the Greek National Music School”, Greek Music Festivities 2018, 14th cycle, Great Music Library “Lilian Voudouri”, Athens 1-2 June (2018), (in Greek) https://www.blod.gr/lectures/oi-apopseis-tou-manoli-kalomoiri-gia-tin-elliniki-ethniki-mousiki-sholi-opos-apotyponontai-sta-tragoudia-tou-gia-foni-kai-piano/
      Ρεντζεπέρη-Τσώνου Άννα-Μαρία (2018), (προσκεκλημένη ομιλήτρια). «Οι απόψεις του Μανώλη Καλομοίρη για την Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή όπως αποτυπώνονται στα τραγούδια του για φωνή και πιάνο», βιντεοσκοπημένα Πρακτικά του επιστημονικού μουσικολογικού συνεδρίου «Ο Μανώλης Καλομοίρης και η Ελληνική Εθνική Σχολή Μουσικής» στο πλαίσιο των Ελληνικών Μουσικών Γιορτών 2018, 14ος κύκλος, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, Αθήνα 1-2 Ιουνίου 2018

      Προβολή Δημοσίευσης

     2017

     • 3. Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2017). “The Homer’s epics as source of inspiration in the thematology of opera – shaping of the dramaturgy’s progress”, in: Proceedings of the 9th Interdepartmental Musicological Conference “Variations, elaborations, transformations”, under the aegis of Hellenic Musicological Society, Department of Music Studies – Aristotle University of Thessaloniki, Department of Music Studies - National and Kapodistrian University of Athens, Department of Music Studies – Ionian University, Department of Music Science and Art – University of Macedonia, Teloglion Fine Arts Foundation – Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 1-3 December 2017 (under publication/in Greek) /
      Ρεντζεπέρη-Τσώνου Άννα-Μαρία (2017). «Τα ομηρικά έπη ως πηγή έμπνευσης στη θεματολογία της όπερας – διαμορφώσεις στην εξέλιξη της δραματουργίας», Πρακτικά του 9ου Διατμηματικού Μουσικολογικού Συνεδρίου «Παραλλαγές, Επεξεργασίες, Μεταμορφώσεις», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Διοργάνωση Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2017 (υπό δημοσίευση).
     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2017). “The musical material of the Library of the University of Macedonia - potentialities and perspective in music information”, in: Proceedings of the 1st conference of Music Libraries and Archives, Greek Department of the International Society of Music Libraries, Archives and Centers of Documentation/Greek IAML Branch, Great Music Library “Lilian Voudouri”, Athens 21-22 April (2017), (under publication/in Greek)/
      Ρεντζεπέρη-Τσώνου Ά.-M. (2017). «Το μουσικό υλικό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Δυνατότητες και προοπτική στη μουσική πληροφόρηση», Πρακτικά του 1ου συνεδρίου Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων, διοργάνωση Ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης/Greek IAML Branch, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, Αθήνα 21-22 Απριλίου 2017 (υπό δημοσίευση).

     2016

     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2016). “Orfeo’s and Euridice’s myth in the thematology of the European Opera”, Symposium of the Greek Music Festivities 2016 Greece and Opera, 12th cycle, Department of Music Studies - National and Kapodistrian University of Athens, Department of Music Studies – Ionian University, Society of Greek composers, Research group of Modern Greek Music – Hellenic Musicological Society, Byzantine and Christian Museum of Athens, Athens 10-12 June 2016 (in Greek) /
      Ρεντζεπέρη-Τσώνου Α.-Μ. (2016). “Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης στη θεματολογία της Ευρωπαϊκής Όπερας”, Συμπόσιο Ελληνικών Μουσικών Γιορτών 2016 Ελλάδα και όπερα, 12ος κύκλος, διοργάνωση Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου - Ένωση Ελλήνων Μουσουργών - Ερευνητική Ομάδα Νεοελληνικής Μουσικής της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Αθήνα 10-12 Ιουνίου 2016

     2015

     • Rentzeperi-Tsonou Α.-Μ. (2015). "Τhe Kontakion 'Tο you champion defender' in the modern Greek music of Manolis Kalomiris and George Kazasoglou", in: Proceedings of the 7th Interdepartmental Musicological Conference "Music, logos and Arts", under the aegis of the Greek Musicological Society, Corfu, Organization Department of Music Studies, School of Music and Audiovisual Arts, Ionian University, 30 October-1 November 2015, (under publication). In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου Α.-Μ. (2015). "Το κοντάκ

     2014

     • Rentzeperi-Tsonou Α.-Μ. (2014). "Τhe setting in music of Kassianis' Hymn Lord the woman who had fallen into many sins by Greek composers of 19th and 20th centuries", in: Proceedings οf the 5th European Congress of Modern Greek Studies Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature, European Society of Modern Greek Studies, Thessaloniki, 2-5 October 2014, pp. 581-596. In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου Α.-Μ. (2014), "Η μελοποίηση του Ύμνου
     • Rentzeperi-Tsonou Α.-Μ. (2014). "Songs for voice and piano by the Corfiot composer George Lambelet (1875-1945)", in: Proceedings of the 10th International Panionian Conference, Society of Corfian Studies under aegis of the Academy of Athens, Corfu 30 April till 4 May 2014 (under publication).In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου Α.-Μ. (2014). "Τραγούδια για φωνή και πιάνο του κερκυραίου συνθέτη Γεωργίου Λαμπελέτ (1875-1945)", Πρακτικά του Ι' Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, υπό

     2013

     • Rentzeperi-Tsonou Α.-Μ. (2013). "Missiriotissa and Chaide Chourde - Songs for Voice and Piano by Manolis Kalomiris (1883-1962) and independently by Emilios Riadis (1880-1935), Composers of the Greek National Music School", in: Proceedings of the International Musicological Conference "Musical Romania and the neighbouring cultures: traditions, influences, identities", Department of Theoretical Music Studies of "George Enescu" University of Arts - Regional Association for the Balkan Countries of I

     2012

     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2012). "The relation between music and logos (language) in Dimitris Themelis' songs on poetry of Odysseas Elytis", Proceedings of the Conference "Μusic and Language", Mousikologia 22/2015, Edition Nisos, Department of Music Studies - National and Kapodistrian University of Athens, Athens 23-24 Νοvember 2012, pp. 357-372. In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2012). "Η σχέση μουσικής και λόγου σε τραγούδια του Δημήτρη Θέμελη σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη", Πρακτικά του συνεδρίου
     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2012). "Olivier Messiaen's (1908-1992) views on religiousness in music and their application in his oeuvre", in: Proceedings of the anniversary conference "Olivier Messiaen (1908-1992). Hundred years from his birth", Department of Music Studies - National and Kapodistrian University of Athens, Αthens, 19-20 December 2008, ed. G. Vlastos, 2012, pp. . In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2012). "Οι απόψεις του Olivier Messiaen (1908-1992) για τη θρησκευτικότητα στη μ

     2011

     • Rentzeperi-Tsonou Α.-Μ. (2011). "Marios Varvoglis, The Muleteer song (1905) and Eurycome (1906), songs for voice and piano", in: Proceedings of the International Musicological Conference Crossroads/Greece as an intercultural pole of musical thought and creativity, Aristotle University of Thessaloniki, School of Music Studies - IMS Regional Association for the study of Music on the Balkans, Thessaloniki 6-10 June 2011, pp. 707-723
     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2011). "Emilios Riadis' (1880-1935), "Εrofili" and "Missiriotissa" - two songs for voice and piano from the song cycle Nine little Greek songs", in: Proceedings of the International Musicological Conference "The Cultivation of Musical Art in Greece of Europe", Department of Music Science and Art, University of Macedonia, Thessaloniki, 29-31 May, 2009, ed. P. Vouvaris, E. Kallimopoulou, A.-M. Retntzeperi-Tsonou, and L. Stamou, Athens, 2011: Fagotto Books. ISBN: 978-960-70

     2010

     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2010). "The composer Dimitris Themelis - the song in his oeuvre", in: Proceedings of the Day-Conference "Music Practice, Logos, and Teaching: Tribute to the 80-Year Artistic, Research, and Teaching Contribution of the distinguished Academics Dimitris Themelis and Dinos Constantinides", Department of Music Science and Art, University of Μacedonia, Thessaloniki 22 Μay 2010, mus-e-journal, pp.1-18. In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2010). "Ο συνθέτης Δημήτρης Θέμελης - τ

     2009

     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2009). "Henry Purcell's opera Dido and Aeneas (1659-1695)", in: Proceedings of the Symposium "Purcell, Händel, Haydn, Mendelssohn: four anniversaries"», Department of Music Studies of the Aristotle University of Thessaloniki / Department of Music Studies - National and Kapodistrian University of Athens, Athens 27-28 Νοvember 2009, University Studio Press, pp. 91-100 In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2009). "Η όπερα Dido and Aeneas του Henry Purcell (1659-1695)", Π
     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2009). "D. Lavrangas' operas Dido and Fakanapas - a brief pragmatological and analytical approach", in: Proceedings of the International Musicological Conference "Greek musical creation in the 20th century for the lyric theatre and other performing arts", The Lilian Voudouri Great Music Library of Greece, Athens Concert Hall (Megaron of Music) Organization, Greek Composers" Union and Athens State Orchestra, Athens, 27-29 Μarch 2009, pp. 30-37. In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνο
     • Rentzeperi-Tsonou A.-M. (2009). "The American music up to 1950 in the texts of Elliott Carter", in: Proceedings of the International Day-Conference "Elliott Carter, 100 years of life and musical creation", Department of Music Science and Art, University of Macedonia, Thessaloniki, 7.3.2009 (under publication). In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2009). "Η Αμερικανική μουσική έως το 1950 μέσα από τα κείμενα του Elliott Carter", Πρακτικά της διεθνούς ημερίδας "Elliott Carter, 100 χρόνια ζωής και

     2006

     • Rentzeperi-Tsonou A.-Μ. (2006). "Music-poetical analysis of Argyris Kounadis" song cycle Plans for a summer", in: Proceedings of the symposium "Music Theory and Analysis-Methodology and Practice", Department of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki, Thermi of Thessaloniki, 29.9.-1.10.2006, pp.46-55. In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2006). "Μουσικοποιητική ανάλυση του κύκλου τραγουδιών του Αργύρη Κουνάδη Σχέδια για ένα καλοκαίρι", Πρακτικά του Συμποσίου "Μουσική Θεωρία και Ανάλυσ
     • Rentzeperi-Tsonou Α.-Μ.(2006). "The Identity of Modern Greek Music in the 19th century", Proceedings of the Interdisciplinary Nineteenth - Century Studies International Conference 2006, Durham University, UK, 6-9 July 2006, pp. 1-17

     2005

     • Rentzeperi-Tsonou A.-Μ. (2005). "Kalomiris' views on Greek National Music and their realization in his compositional oeuvre", in: Proceedings of the Day-Conference "Music practice and theory", Department of Music Science and Art, University of Macedonia, Thessaloniki, 29.1.2005. In Greek / Ρεντζεπέρη-Τσώνου A.-Μ. (2005). "Οι απόψεις του Μανώλη Καλομοίρη για την Ελληνική Εθνική Μουσική και η υλοποίησή τους στο συνθετικό του έργο", Πρακτικά της ημερίδας "Μουσική Πράξη και Θεωρία", Τμήμα Μουσικής Ε

     2002

     • Rentzeperi A.-M. (2002). "Selection and formation of the libretto in Manolis Kalomiris' operas The Mother's Ring and Dawn", in: Proceedings of the International Conference "Manolis Kalomiris (1883-1962), 40 years after", Athens, 5-7 April 2002 (under publication). In Greek / Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2002). "Επιλογή και διαμόρφωση του λιμπρέτου στις όπερες Το Δαχτυλίδι της Μάνας και Ανατολή του Μανώλη Καλομοίρη", Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου: "Μανώλης Καλομοίρης (1883-1962), 40 χρόνια μετά", Αθήνα, 5

     2001

     • Rentzeperi A.-M. (2001). "Problems in the research and study of the work of Modern-Greek composers and proposals for their solution". In: Proceedings of the 1st Panhellenic Symposium of Music Research, Athens, 14-15 December 2001. In Greek / Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2001). "Προβλήματα στην έρευνα και μελέτη του έργου των Νεοελλήνων συνθετών και προτάσεις για την επίλυσή τους". Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συμποσίου Μουσικής Έρευνας, Αθήνα, 14-15 Δεκεμβρίου 2001
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (92 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2019

      • Συναυλία στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Ποίησης, διοργάνωση του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδας υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Μουσικής Δήμου Θεσσαλονίκης, 21.3.2019
      • Συναυλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Παράσταση Ερμηνείας Χορωδιακής Μουσικής», Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 4 Ιουνίου 2019

      2018

      • Συναυλία στο πλαίσιο του ΚΗ’ Πνευματικού Μαΐου «Η πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, χώρος εξέδρας δίπλα στο Άγαλμα του Μεγ. Αλεξάνδρου, 3 Ιουνίου 2018
      • Συναυλία στο πλαίσιο της τελετής ορκομωσίας των τελειοφοίτων φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Αμφιθέατρο Τελετών, 18 Δεκεμβρίου 2018

      2017

      • Συναυλία στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την Ημέρα Αθλητισμού, Αμφιθέατρο 14, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 23 Μαΐου 2017
      • Συναυλία στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού», Φουαγιέ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 21 Δεκεμβρίου 2017

      2016

      • 9. Συμμετοχή με συναυλία στην Παρουσίαση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο κοινό «Open Day». Φουαγιέ Παν/μίου Μακεδονίας, 22 Μαΐου 2016
      • Συναυλία στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το «σύλλογο Παιδιών με σύνδρομο Down», Φουαγιέ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 14 Δεκεμβρίου 2016
      • Συναυλία στη Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή του Συλλόγου εργαζομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 16 Δεκεμβρίου 2016

      2015

      • Ομιλία - Παρουσίαση του Τμήματος ΜΕΤ σε συνεργασία με την επίκουρη καθηγήτρια κα Ελένη Καλλιμοπούλου ως «Μέντορες» στην υποδοχή μαθητών από διάφορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      • Συναυλία στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Make a Wish (Κάνε - μια - Ευχή Ελλάδος), Φουαγιέ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ως Διευθύντρια του Χορωδιακού συνόλου φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας )

      2013

      • Συναυλία στο πλαίσιο των εγκαινίων Έκθεσης Ζωγραφικής των Δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Αύλειος χώρος της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμπελοκήπων (Ως Διευθύντρια του Χορωδιακού συνόλου φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας )

      2012

      • Συμμετοχή στην Παρουσίαση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο κοινό "Open Day". Φουαγιέ Παν/μίου Μακεδονίας (Ως Διευθύντρια του Χορωδιακού συνόλου φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας )
      • Συναυλία στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής εκδήλωσης, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Εθνική Τράπεζα και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ. Πλατεία Αριστοτέλους. Πραγματοποιήθηκε και τηλεοπτική κάλυψη μέρους της συναυλίας από το ΣΚΑΪ και τη ΝΕΤ (Ως Διευθύντρια του Χορωδιακού συνόλου φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας )

      2010

      • Διάλεξη με θέμα «The course of Art Music in Greece from the beginning of the 19th to the middle of the 20th century (Η πορεία της έντεχνης μουσικής στην Ελλάδα από τις αρχές του 19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα)», Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (στο πλαίσιο της επιστημονικής συνεργασίας με τη Σχολή Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Osnabrück της Γερμανίας, επιμέλεια καθηγητής Αντώνιος Αλυγιζάκης). Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στα
      • Ομιλία - Παρουσίαση του Τμήματος ΜΕΤ σε συνεργασία με τον επίκουρο καθηγητή κ. Ευγένιο Πολίτη στην υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος

      2009

      • Ομιλία - Παρουσίαση του Τμήματος ΜΕΤ σε συνεργασία με τον επίκουρο καθηγητή κ. Ευγένιο Πολίτη στην υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος

      2006

      • Διάλεξη με θέμα «Ο Μανώλης Καλομοίρης», Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Αίθουσα 14 Πανεπιστημίου Μακεδονίας (στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Τμήματος)
      • Ομιλία για τον Σεργκέϊ Προκόφιεφ και τα έργα της συναυλίας στο πλαίσιο της πρώτης εκδήλωσης – αφιερώματος στον Σεργκέϊ Προκόφιεφ (50 χρόνια από το θάνατό του), που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Aμφιθέατρο Τελετών, επιμέλεια-διοργάνωση: καθηγητής Ούβε Μάτσκε

      2005

      • Ομιλία - Παρουσίαση του Τμήματος ΜΕΤ και των έργων της συναυλίας, που πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τέχνης Α.Π.Θ. από ομάδα φοιτητών και διδασκόντων στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
      • Ομιλία - Παρουσίαση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και των έργων της συναυλίας, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Πυλαίας από ομάδα φοιτητών και διδασκόντων του Τμήματος
      • Ομιλία (προσκεκλημένη ομιλήτρια από τις Πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) με θέμα: «Το δημοτικό τραγούδι ως μέσο έκφρασης του ελληνικού λαού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και την επανάσταση του 1821» στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
      • Ομιλία - Παρουσίαση του Τμήματος ΜΕΤ στο 5ο συνέδριο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα: «Θεμελιώνουμε το Σήμερα, Διαμορφώνουμε το Αύριο: Δυνατότητες του Παρόντος, Προοπτικές του Μέλλοντος», 28 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2005, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

      2003

      • Ομιλία για τον Σεργκέϊ Προκόφιεφ και τα έργα της συναυλίας στο πλαίσιο της εκδήλωσης - αφιερώματος στον Σεργκέϊ Προκόφιεφ (50 χρόνια από το θάνατό του), του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αίθουσα Λόγου και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιμέλεια-διοργάνωση: καθηγητής Ούβε Μάτσκε
      • Ομιλία για τον Σεργκέϊ Προκόφιεφ και τα έργα της συναυλία στο πλαίσιο της δεύτερης εκδήλωσης - αφιερώματος στον Σεργκέϊ Προκόφιεφ (50 χρόνια από το θάνατό του), που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αμφιθέατρο Τελετών, επιμέλεια-διοργάνωση: καθηγητής Ούβε Μάτσκε

      2002

      • Διάλεξη με θέμα «Η Ελληνική Εθνική Μουσική Σχολή», Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας (στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Τμήματος)
      • Μουσικό πρόγραμμα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ως Διευθύντρια του Χορωδιακού συνόλου φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας )
      • Σύμπραξη ως σολίστ με την ορχήστρα δωματίου και την παιδική χορωδία Πολυγύρου στη Συναυλία - Διαδρομή στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι, διοργάνωση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Δήμος Πολυγύρου, Παιδική χορωδία Πολυγύρου. Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου (Ως σολίστ-υψίφωνος)

      2000

      • Χριστουγεννιάτικη συναυλία. Αμφιθέατρο Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ως Διευθύντρια του Χορωδιακού συνόλου φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας)

      1998

      • Συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Συναυλία, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με σύνδρομο Down. Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής στο πλαίσιο της Εβδομάδας Λατρευτικής Μουσικής, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ι. Ν. Αγίων Τριών Ιεραρχών Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ Παιδικών - Νεανικών χορωδιών, διοργάνωση Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Συνεδριακό Κέντρο "Ι. Βελλίδης" (Ως διευθύντρια ης Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στο Πολιτιστικό διήμερο Χαριλιώτικα '98, που διοργάνωσε ο Κοινωνικός Σύνδεσμος κατοίκων Χαριλάου. Πάρκο Ν. Ελβετίας (Ως διευθύντρια ης Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Χριστουγεννιάτικη συναυλία. Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ως Διευθύντρια του Χορωδιακού συνόλου φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Παν/μίου Μακεδονίας )
      • Συναυλία - αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη στο πλαίσιο του Η' Πνευματικού Μαϊου, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος εκδοτών Β. Ελλάδος με μελοποιημένα τραγούδια για φωνή και πιάνο σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη. Αίθουσα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Στο Φεστιβάλ Πεντέλης, συναυλία για φωνή και πιάνο με κύκλο τραγουδιών του Σαράντη Κασσάρα. Μέγαρο Πλακεντίας (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Μουσική εκδήλωση για φωνή και πιάνο με έργα G. Giordani, A. Scarlatti, Γ. Κωνσταντινίδη και Λ. Μαργαρίτη στη βράβευση των πρωτευσάντων στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία. Αίθουσα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Ως σολίστ-υψίφωνος)

      1997

      • Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στη Μουσική Εκδήλωση, που διοργάνωσε "Το σπίτι της Ευρώπης Θεσσαλονίκης" υπό την αιγίδα του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος. Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Παιδικών - Νεανικών Χορωδιών, διοργάνωση Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής στο πλαίσιο της Εβδομάδας Λατρευτικής Μουσικής, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ι. Ν. Δημητρίου Πολιούχου (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συναυλία στον Ι. Ν. Τριών Ιεραρχών Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Χριστουγεννιάτικη συναυλία στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στην 7η Χριστουγεννιάτικη Μουσική Συνάντηση Νέων, διοργάνωση Α' Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης. Πολιτιστικό Κέντρο Δυτικής Θεσσαλονίκης (Μονή Λαζαριστών) (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)

      1996

      • Συναυλία για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Αίθουσα Εκδηλώσεων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Ως Διευθύντρια της Νεανικής χορωδίας της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Οργανικού συνόλου)
      • Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής στο πλαίσιο της Εβδομάδας Λατρευτικής Μουσικής, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ι. Ν. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στο 10ο Φεστιβάλ Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, διοργάνωση Πολιτιστικό Κέντρο Ε' Διαμερίσματος. Aλσος Νέας Ελβετίας (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Μουσική Συνάντηση Νέων, διοργάνωση Κέντρο Μουσικής Δήμου Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κέντρου Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)

      1995

      • Συναυλία για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, Αίθουσα Εκδηλώσεων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Γυμνάσιο (Ως Διευθύντρια της Νεανικής χορωδίας της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Οργανικού συνόλου)
      • Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής στο πλαίσιο της Εβδομάδας Λατρευτικής Μουσικής, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ι. Ν. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στο 9ο Φεστιβάλ Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, διοργάνωση Πολιτιστικό Κέντρο Ε' Διαμερίσματος. Aλσος Νέας Ελβετίας (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στην Συναυλία των Παιδικών Χορωδιών των 5 Δημοτικών Διαμερισμάτων, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Κινηματογράφου Ολύμπιον (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στην 5η Χριστουγεννιάτικη Μουσική Συνάντηση Νέων, διοργάνωση Α' Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Τελετών Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Εκδηλώσεων του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Ατομικό ρεσιτάλ τραγουδιού με συνοδεία πιάνου, που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ιταλικές καντσονέτες των Verdi, Cottrau και Tosti καθώς και τραγούδια του Γ. Κωνσταντινίδη. Βαφοπούλειο Πνευματικό κέντρο (Ως σολίστ-υψίφωνος)

      1994

      • Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής στο πλαίσιο της Εβδομάδας Λατρευτικής Μουσικής, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ι. Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στο 8ο Φεστιβάλ Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, διοργάνωση Πολιτιστικό Κέντρο Ε' Διαμερίσματος. Aλσος Νέας Ελβετίας (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μουσικών Συγκροτημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργάνωση Κέντρο Μουσικής Δήμου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στην 5η Χριστουγεννιάτικη Μουσική Συνάντηση Νέων, διοργάνωση Α' Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Μουσική εκδήλωση με έργα για φωνή και πιάνο Aγγλων και Ελλήνων συνθετών στην τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 1994 -1995 του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών D.E.I.,. Αίθουσα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Σύμπραξη ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Ερμήνευσα τον κύκλο τραγουδιών "Μαρία Νεφέλη" του Σαράντη Κασσάρα για σολίστ, χορωδία και ορχήστρα σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη. Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ως σολίστ-υψίφωνος)

      1993

      • Συμμετοχή στην Αποχαιρετιστήρια Γιορτή του Νηπιαγωγείου. Αίθουσα Εκδηλώσεων Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη (Ως Διευθύντρια της Χορωδίας Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη)
      • Συμμετοχή στη Γιορτή Τελειοφοίτων του Δημοτικού Σχολείου, Αίθουσα Εκδηλώσεων Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη (Ως Διευθύντρια της Χορωδίας Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη)
      • Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής στο πλαίσιο της Εβδομάδας Λατρευτικής Μουσικής, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ι. Ν. Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στην Εκδήλωση των Παιδικών Χορωδιών των 5 Δημοτικών Διαμερισμάτων, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κέντρου Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Σύμπραξη ως σολίστ με τη χορωδία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε συναυλία με έργα Κώστα Νικήτα, που διοργάνωσε το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Ατομικό ρεσιτάλ τραγουδιού με συνοδεία πιάνου, που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τραγούδια των J. Brahms, E. Granados και M. de Falla. Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συναυλία "Μια βραδιά για την Μακεδονία", που διοργάνωσε ο Μουσικός Σύλλογος "Φιλαρμονία" Μονάχου με έργα για φωνή και πιάνο του Σαράντη Κασσάρα. Μέγαρο Μουσικής Μονάχου (Gasteig) - Αίθουσα Carl Orff (Ως σολίστ-υψίφωνος)

      1992

      • Συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Α' τάξης του Δημοτικού. Αίθουσα Εκδηλώσεων Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη (Ως Διευθύντρια της Χορωδίας Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη)
      • Χριστουγεννιάτικη συναυλία. Αίθουσα Εκδηλώσεων Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, (Ως Διευθύντρια της Χορωδίας Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη)
      • Συμμετοχή στην Εκδήλωση των Παιδικών Χορωδιών των 5 Δημοτικών Διαμερισμάτων, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Εκδηλώσεων "Ολυμπιάδα" Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Ρεσιτάλ Μουσικής Δωματίου για τραγούδι, βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο με έργα Bach, Händel, Brahms και Aγγλων συνθετών, που διοργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο. Αίθουσα Εκδηλώσεων Βρετανικού Συμβουλίου Θεσ/νίκης
      • Σύμπραξη με την ορχήστρα του Σύγχρονου Ωδείου και τη χορωδία Δωματίου Θεσσαλονίκης σε συναυλία με έργα Σαράντη Κασσάρα, (κύκλος τραγουδιών "Μαρία Νεφέλη" για σολίστ, χορωδία και ορχήστρα), που διοργάνωσε το Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τα 50 χρόνια του Τμήματος Χημείας. Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ως σολίστ-υψίφωνος)

      1991

      • Συναυλία εκκλησιαστικής μουσικής στο πλαίσιο της Εβδομάδας Λατρευτικής Μουσικής, που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ι. Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Συμμετοχή στην Εκδήλωση των Παιδικών Χορωδιών των 5 Δημοτικών Διαμερισμάτων που διοργάνωσε το Κέντρο Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ως διευθύντρια της Παιδικής - Νεανικής χορωδία του Ε' Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσ/νίκης)
      • Ατομικό ρεσιτάλ τραγουδιού με συνοδεία πιάνου στα πλαίσια του 3ου κύκλου συναυλιών "Οι Νέοι για τους Νέους", 1990 - 1991. Επιλέχτηκα να συμμετέχω στον κύκλο αυτό, επειδή κέρδισα το πρώτο βραβείο τραγουδιού στον διαγωνισμό στη μνήμη Φίλιππου Νάκα, που πραγματοποιήθηκε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 1990. Το πρόγραμμα του ρεσιτάλ περιελάμβανε τραγούδια των F. Schubert, H. Wolf, G. Mahler, C. Debussy, W.A. Mozart, G. Verdi και άλλων. Θέατρο Αυλαία Θεσσαλονίκης (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Σύμπραξη ως σολίστ με τη χορωδία και την ορχήστρα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης με το έργο του Κ. Νικήτα "Φωνές της Θάλασσας" για σολίστ, χορωδία και ορχήστρα (Συναυλία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης). Αίθουσα Εκδηλώσεων Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συμμετοχή ως σολίστ (υψίφωνος) στη συναυλία, που διοργάνωσε η Ευαγγελική Εκκλησία Versöhnung του Μονάχου με έργα H. Schütz και G.F. Händel. Versöhnungskirche

      1990

      • Σύμπραξη ως σολίστ με τη χορωδία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε συναυλία της χορωδίας του Κ.Ω.Θ., που διοργάνωσε η Εστία Μουσών Νάουσας και το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας. Δημοτικό Θέατρο Νάουσας (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Σύμπραξη ως σολίστ με τη χορωδία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε συναυλία της χορωδίας του Κ.Ω.Θ. με έργα Ελλήνων συνθετών, που διοργάνωσε το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Καθολική Εκκλησία (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση Νέων καλλιτεχνών με έργα Ελλήνων συνθετών για φωνή και πιάνο, που διοργάνωσε η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Κέντρου Μουσικής Δήμου Θεσσαλονίκης (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συμμετοχή με έργα G. Verdi, G. Mahler και A. Berg στην Πανηγυρική συναυλία για τα 5 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. και το περιοδικό Μουσικοτροπίες. Θέατρο Αυλαία (Ως σολίστ-υψίφωνος)

      1989

      • Σύμπραξη ως σολίστ με τη χορωδία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε συναυλία με έργα Κώστα Νικήτα, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Προσωπικού Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Κ.Ω.Θ. (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συναυλία με έργα Σόλωνα Μιχαηλίδη, που διοργάνωσαν το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Θέατρο Αυλαία (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Σύμπραξη ως σολίστ με την ορχήστρα του Σύγχρονου Ωδείου Θεσσαλονίκης και τη χορωδία κοριτσιών Ι.Ν. Ανάληψης στο έργο Gloria του Α. Vivaldi, Θεσσαλονίκη (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Σύμπραξη ως σολίστ με τη χορωδία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε Χριστουγεννιάτικη συναυλία του Κ.Ω.Θ. Διοργάνωση Σύλλογος γονέων και Σύλλογος σπουδαστών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Εκδηλώσεων Κ.Ω.Θ. (Ως σολίστ-υψίφωνος)

      • Συμμετοχή με τραγούδια για φωνή και πιάνο του Λ. Μαργαρίτη σε συναυλία με έργα Ελλήνων Συνθετών, που διοργάνωσε το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συναυλία με έργα Σαράντη Κασσάρα, που διοργάνωσε η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία "Τέχνη" στα πλαίσια του Κύκλου Εκδηλώσεων "Ο Καλλιτέχνης στο εργαστήρι του". Αίθουσα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συναυλία Μουσικής Δωματίου, που διοργάνωσε ο Όμιλος Ροταράκτ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με έργα για φωνή και πιάνο Λ. Μαργαρίτη, Μ. Καλομοίρη και M. de Falla. Αίθουσα Ιταλικού Ινστιτούτου (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συμμετοχή με τραγούδια για φωνή και κιθάρα του J. Dowland στη συναυλία που διοργάνωσε η Μουσική Ομάδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Τελετών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συναυλία με έργα για φωνή και πιάνο των Λ. Μαργαρίτη και Μ. Καλομοίρη που διοργάνωσε ο Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Συμμετοχή ως σολίστ (υψίφωνος) στο κοντσέρτο, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Ludwig - Maximillian του Μονάχου με τραγούδια για φωνή και πιάνο των Λ. Μαργαρίτη και Μ. Καλομοίρη. Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου (Ως σολίστ-υψίφωνος)
      • Σεμινάρια / Masterclasses (1 εγγραφές)

       1995

       • Διδασκαλία σεμιναρίου με θέμα «Βασικές αρχές τραγουδιού, παιδικό τραγούδι, χορωδία», στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων, που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη οι Σύλλογοι Αποφοίτων και Φοιτητών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1-3 Δεκεμβρίου 1995
       • Άλλα (10 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

        2013

        • Rentzeperi-Tsonou Α.-Μ. (2013). "The necessity of special entrance exams in the Department of Music Science and Art, University of Macedonia, on the basis of the physiognomy of the Department and the effective provisions about this issue in the University Music Institutions of Europe", in: Proceedings of the Day - Conference "Special entrance exams for artistic University Departments: Necessity and perspectives", Department of Music Science and Art, University of Macedonia, Thessaloniki, 11.2.20

        2012

        • Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2012). "Franz Schubert, βιογραφικά στοιχεία και συνθετικά χαρακτηριστικά της μουσικής του". Πρόγραμμα της συναυλίας Σουμπερτιάδα, διοργάνωση Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

        2001

        • Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2001). "C. Monteverdi, βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση του χορωδιακού Adoramus te, Christe. G. Allegri, βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση του χορωδιακού Miserere. D. Shostakovich, βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση του Κοντσερτίνο για δύο πιάνα σε λα ελάσσονα, έργο 94. Μ. Reger, βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση του χορωδιακού O Tod, wie bitter bist du. J. Brahms, βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση του χορωδιακού Schaffe in mir Gott. F. Poulenc, βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση των μοτέτω
        • Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2001). "F. Schubert, βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση της Συμφωνίας αρ. 2 σε σι ύφεση μείζονα, D 125. H. Berlioz, βιογραφικό σημείωμα και ανάλυση της Φανταστικής Συμφωνίας ("Επεισόδιο της ζωής ενός καλλιτέχνη"), έργο 14. Ιστορικά στοιχεία για τη δημιουργία και την περαιτέρω καλλιτεχνική πορεία της Φιλαρμονικής της Βιέννης”. Πρόγραμμα της συναυλίας της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης (19 Μαρτίου 2001). Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, σελ. 4-15

        2000

        • Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2000). "Έργα μουσικής Jazz - The Bonesax Quintet" Πρόγραμμα συναυλίας (10 Δεκεμβρίου 2000). Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, σελ. 4-7, 11-13
        • Ρεντζεπέρη A.-Μ. (2000). "Έργα Νίκου Ξυδάκη". Πρόγραμμα συναυλίας (30 Νοεμβρίου 2000), Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, σελ. 1-19

        1997

        • Ρεντζεπέρη A.-Μ. (1997). "C. Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Clorinda, G. Donizetti, Il Campanello, G.C. Menotti, The Medium". Πρόγραμμα των παραστάσεων της Όπερας Δωματίου Θεσσαλονίκης (5-9 Φεβρουαρίου 1997). Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997, σελ. 3-5

        1996

        • Ρεντζεπέρη Α.-Μ. (1996). Συνέγραψα το Λεύκωμα των Δημητρίων 1996 όσον αφορά στη μουσική. " 'Αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητρόπουλο Mητρόπουλο: Δημήτρης Mητρόπουλος, 100 χρόνια από τη γέννησή του.' Δημήτρης Μητρόπουλος. Το συνθετικό έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου. Έργα μουσικής δωματίου του Δημήτρη Μητρόπουλου. Όπερα Αδελφή Βεατρίκη του Δημήτρη Μητρόπουλου. Τρίτη Συμφωνία του Gustav Mahler, Ταφή του Δημήτρη Μητρόπουλου. Αμερικανοί συνθέτες του 19ου αιώνα. Θησαυροί της μουσικής μας παράδοσης - Το παραδοσ
        • Ρεντζεπέρη A.-Μ. (1996). "L.v. Beethoven, Κοντσέρτο για πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μείζονα, έργο 56, Τριπλό Κονσέρτο. W.A. Mozart, Συμφωνία αρ. 41 σε ντο μείζονα, KV 551 του Διός. Johann Strauss, Künstlerleben- Walzer (Τα βαλς των καλλιτεχνών). G. Rossini, Σεμίραμις, Εισαγωγή. W.A. Mozart, Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 20 σε ρε ελάσσονα, K.V. 466, A. Dvorzak, Συμφωνία αρ. 8 σε σολ μείζονα, έργο 88". Πρόγραμμα των συναυλιών του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Νέων (2-4 Ιουλίου
        • Ρεντζεπέρη A.-Μ. (1996). "F. Schubert, Kουαρτέτο εγχόρδων σε ρε ελάσσονα, D 810 Der Tod und das Mädchen". Aριες από όπερες εποχής Μπαρόκ. L.v. Beethoven, Kουαρτέτο εγχόρδων σε ντο μείζονα, έργο 59, αρ. 3, με την επωνυμία "Razumovsky". Πρόγραμμα συναυλιών του Εαρινού Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου (19-28 Απριλίου 1996). Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997, σελ. 2-4
        Wheelchair Blue
        Accessibility Tools
        Fonts PlusIncrease Text
        Fonts MinusDecrease Text
        ContrastHigh Contrast
        GrayscaleGrayscale
        Readable FontReadable Font