Γιαννούλη Βασιλική
 • 2310 891.335
 • giannouli uom.edu.gr

  Γιαννούλη Βασιλική

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Σχολική Ψυχολογία

  Βιογραφικό

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
   (ΕΚΑΠ0112)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
   (ΕΚΑΠ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   (ΚΕ0116-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΚΕ0116-1]
  5 ECTS

  Είναι ένας επιστημονικός κλάδος που γεφυρώνει δύο τομείς την εκπαίδευση και την ψυχολογία. Ενδιαφέρεται κυρίως για την εφαρμογή των ψυχολογικών μεθόδων στη μελέτη και στην πρακτική της διδασκαλίας και της μάθησης.

  Οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι είναι:
 • Ορισμός της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και όροι κλειδιά
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Εκπαιδευτικοί για τα σημαντικά θέματα στη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  Περιεχόμενα μαθήματος
 • Θέματα στην Οργάνωση και το χτίσιμο της γνώσης της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
 • Η έννοια της γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην βρεφική, πρώτη και μέση παιδική ηλικία (με έμφαση στα προγράμματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση)
 • Διαφορές μαθητών (πως επηρεάζει η κουλτούρα τη διδασκαλία και τη μάθηση, πως επηρεάζει το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η εθνότητα, η φυλή, οι εμπειρίες, η διγλωσσία την επίδοση των μαθητών)
 • Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης (ποια η συμβολή αυτών στην κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης)
 • Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών και γνωστικές θεωρίες μάθησης
 • Ποιο θεωρείται αποτελεσματικό μάθημα
 • Μαθητοκεντρικές και νοοκατασκευαστικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας
 • Προσαρμογή της διδασκαλίας ώστε να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες
 • Κίνητρα μάθησης και πώς διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον
 • Αξιολόγηση της μάθησης με εισαγωγή στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες και πώς αυτές χρησιμοποιούνται

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   (ΛΧ0724)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ή ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
   (ΕΑ0507)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   (ΕΑ0403)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ ΕΑ0403 ]
  5 ECTS

  Η σχολική ψυχολογία είναι κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτελεί κλάδο εφαρμοσμένης ψυχολογίας και είναι συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλ. τους μαθητές όλων των ηλικιών, τις οικογένειες τους, τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  Ο ειδικός διδακτικός στόχος είναι: η κατανόηση ότι ο σχολικός ψυχολόγος καλείται να αντιμετωπίσει δυσκολίες μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και στην οικογένεια, με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας του μαθητικού πληθυσμού και του συνόλου της σχολικής κοινότητας, καθώς και με την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

  Περιεχόμενα μαθήματος
 • Καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας της σχολικής ψυχολογίας
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων
 • Ψυχολογική και διαλεκτική υποστήριξη στο σχολείο
 • Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
 • Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους
 • Παρεμβάσεις μαθησιακής υποστήριξης
 • Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον
 • Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και φροντίδας παιδιών και εφήβων (οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ανασκόπηση της διεθνής πραγματικότητας - δομές παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα)

  • ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
   (ΕΑ0604)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
   (ΕΑ152)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Γιαννούλη Β. (2020). ‘Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) - Μια υπαρκτή διά βίου νευροαναπτυξιακή διαταραχή’. Κεφάλαιο σε βιβλίο, Συλλογικό Έργο του Σίμου Γρηγόρη & Ζηκοπούλου Όλγας. ‘Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία: Ένας Οδηγός για τους Φοιτητές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών’, Εκδόσεις GUTENBERG, Ιούλιος 2020, ISBN 9789600121490

   2014

   • Pavlidis G. Th. and Giannouli V. (2014)“Linking ADHD and Specific Learning Difficulties –Dyslexia: an overview and projection”, 2014, Τhe SAGE Handbook of Emotional & Behavioural Difficulties, Edited by Phillip Garner, James M. Kaufman and Julian Elliott, Second Edition, 221-237. Sage Publications.

   2003

   • Παυλίδης Γ. Θ, & Γιαννούλη Β. (2003) “Spelling Errors Accurately Differentiate USA-English Speaking from Greek Dyslexics: Implications for the Causality & Treatment”. In R. Malatesha Joshi, Che Kan Leong & Bozydar L. J. Kaczmarek (Eds), ‘Literacy Acquisition, Assessment & Intervention: The role of Phonology, Morphology and Orthography’ Series I: Life and Behavioural Sciences, Vol.353. Εκδόσεις: IOS Press

   1999

   • Harris, Μ. & Giannouli, V. (1999).“Learning to read and spell in Greek: the importance of letter knowledge and morphological awareness”. In Μ. Harris & Giyoo Hatano (ed) ‘Learning to read and Write – A Cross-Linguistic Perspective’ - Cambridge Press Publications of Cambridge University
   • Επιστημονικά Περιοδικά (5 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2020

    • Christopoulou Foteini, Sarris Dimitrios, Zaragas Harilaos, Zakopoulou Victoria, Giannouli Vasiliki (2020). “Proffessional Quality of Life of Special Education Teachers in Greece”. European Journal of Special Education Research.Doi:10.5281/zenodo.3676112, ISSN: 2501 – 2428, ISSN-L: 2501 – 2428, Volume 5, Issue 3, 2020. Available on-line at: www.oapub.org/edu

    2019

    • Giannouli V., Sarris D., Giannopoulou Evmorfia (2019).“Investigating the Relationship among Mental Resilience, Culture Sel-Esteem and Self-Efficacy for Peer Interaction of Students with and Without Mild Special Educational Needs”.European Journal of Special Education Research Doi:10.5281/zenodo.3598123 Volume 5, Issue 2, 2019 ISSN:2501-2428, ISSN-L;2501-2428 avalilable on line at:www.oapub.org/edu
    • Giannouli V., Sarris D. Bannou Marriana.(2019)“Differences between Dyslexic Students and controls matched for Educational Level in Word Intelligibility and Text Comprehension Presented via Synthetic and Natural Speech”. European Journal of Special Education Research DOI:10.5281/zenodo.3339250 Volume 4 Issue, 4 July 2019, ISSN:2501-2428, ISSN-L: 2501-2428 avalilable on line at:www.oapub.org/edu
    • Giannouli V. and Mpanou M. (2019) “Τhe Intelligibility and Comprehension of synthetic versus natural speech in Dyslexic students” Article DOI:10.1080/17483107.2019.1629111 Disability and Rehabilitation: Assistive Technology JISSN: 1748-3115 (6/6/2019)

    2014

    • GIANNOULI V. and G. T. PAVLIDIS. (2014) “ What can spelling errors tell us about the causes and treatment of dyslexia”, SFL, Support for Learning Volume 29, November 3, 244-260. Published by Wiley Blackwell. Print ISSN: 0268-2141 & On line ISSN: 1467-9604
    • Συνέδρια (9 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Βρακάς, Γ., Γιαννούλη, Β., Παυλίδης, Γ.Θ. & Σαρρρής, Δ. (2019). ‘Σχέση αυτοαντίληψης – αυτοεκτίμησης των μαθητών γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες με τη συμμετοχή τους στο «bulling’ Πρακτικά του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου, Αθλητισμός & Τέχνη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 5-7 Απριλίου, 2019, Εκδόσεις Πεδίο, 6-14.
     • Βρακάς, Γ., Γιαννούλη, Β., Παυλίδης, Γ.Θ. & Σαρρρής, Δ. (2019). ‘Διερεύνηση της γνώσης των εκπαιδευτικών για τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠ-Υ, σύμφωνα με το DSM-IV’. Πρακτικά του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου, Αθλητισμός & Τέχνη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 5-7 Απριλίου, 2019, Εκδόσεις Πεδίο,σελ. 1-5
     • Γιαννούλη, Β., Παυλίδης, Γ.Θ., Σαρρρής, Δ. & Βρακάς, Γ. (2019). ‘Σχέση της αυτοαντίληψης - αυτοεκτίμησης των μαθητών γυμνάσιου με μαθησιακές δυσκολίες με την συμμετοχή τους στο bullying’. Πρακτικά του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Ερευνας, 15-19 Μαίου 2019, Αλεξανδούπολη, www.elpse2019.gr, σελ. 30
     • Γιαννούλη, Β., Παυλίδης, Γ.Θ., Καπατζιά, Α. (2019). ‘Ο σχολικός εκφοβισμός με βάση την οπτική των φοιτητών/τριών’. Πρακτικά του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Ερευνας, 15-19 Μαίου 2019, Αλεξανδούπολη, www.elpse2019.gr, σελ.29.
     • Γιαννοπούλου Ε., Γιαννούλη Β. (2019). ‘Η διερεύνηση της σχέσης της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτοεκτίμησης και της αυτοαποτελεσματικότητας μαθητών με και χωρίς ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες’. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός, 10-12 Μαΐου 2019 Κολλέγιο Αθηνών, Α’ Τόμος, Επιμέλεια Γιώτα Παπαδημητρίου, Χριστόφορος Κωσταρής, σελ. 343

     2017

     • Σίμος, Γ., Γιαννούλη, Β., Λαμπριανίδου, Μ. (2017). ‘Μελέτη συσχέτισης μεταξύ του άγχους εξέτασης και της ακαδημαϊκής επίδοσης σε δείγμα φοιτητών’. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας: Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία – Συνεργασίες και Προκλήσεις, 19-22Οκτωβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. http//schoolpsych2017.gr, σελ.162.
     • Κάτσινου, Π., Γιαννούλη, Β. (2017). ‘Στρατηγικές ορθογραφημένης γραφής;Μια συγκριτκή μελέτη σε τυπικούς μαθητές και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.’ Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας: Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία – Συνεργασίες και Προκλήσεις, 19-22Οκτωβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. http//schoolpsych2017.gr, σελ.133.
     • Γιαννούλη, Β., Κουστριάβα, Ε., Μπάνου, Μ. (2017). ‘Διαφορές μεταξύ μαθητών με δυσλεξία και μαθητών τυπικής ανάπτυξης στην ακουστική διάκριση λέξεων, προτάσεων και κατανόηση σε συνθετική και φυσική ομιλία’. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας: Σχολική Ψυχολογία, Εκπαίδευση και Κοινωνία – Συνεργασίες και Προκλήσεις, 19-22Οκτωβρίου 2017, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. http//schoolpsych2017.gr, σελ 24

     2016

     • Παυλίδης, Γ.Θ., Πιπεροπούλου, Μ., & Γιαννούλη, Β. (2016). ‘ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΔΕΠΥ, ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ, ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ BULLYING ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥΣ’. Πρακτικά του Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Bullying –Σχολικός Εκφοβισμός: Ψυχοκοιννωικές, Εκπαιδευτικές Συνέπειες & η Αντιμετώπιση τους, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 5-6 Μαρτίου 2016, www.bullying.uom.gr. bullying@uom.edu.gr, σελ.76-87.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.