Γιαννούλη Βασιλική
 • 2310 891.335
 • giannouli uom.gr

  Γιαννούλη Βασιλική

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Σχολική Ψυχολογία

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
   (ΕΚΑΠ0112)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
   (ΕΚΑΠ0105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΑΕΑ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   (ΚΕ0116-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΚΕ0116-1]
  5 ECTS

  Είναι ένας επιστημονικός κλάδος που γεφυρώνει δύο τομείς την εκπαίδευση και την ψυχολογία. Ενδιαφέρεται κυρίως για την εφαρμογή των ψυχολογικών μεθόδων στη μελέτη και στην πρακτική της διδασκαλίας και της μάθησης.

  Οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι είναι:
 • Ορισμός της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και όροι κλειδιά
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Εκπαιδευτικοί για τα σημαντικά θέματα στη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  Περιεχόμενα μαθήματος
 • Θέματα στην Οργάνωση και το χτίσιμο της γνώσης της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
 • Η έννοια της γνωστικής, γλωσσικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην βρεφική, πρώτη και μέση παιδική ηλικία (με έμφαση στα προγράμματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση)
 • Διαφορές μαθητών (πως επηρεάζει η κουλτούρα τη διδασκαλία και τη μάθηση, πως επηρεάζει το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η εθνότητα, η φυλή, οι εμπειρίες, η διγλωσσία την επίδοση των μαθητών)
 • Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης (ποια η συμβολή αυτών στην κατανόηση της διαδικασίας της μάθησης)
 • Θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών και γνωστικές θεωρίες μάθησης
 • Ποιο θεωρείται αποτελεσματικό μάθημα
 • Μαθητοκεντρικές και νοοκατασκευαστικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας
 • Προσαρμογή της διδασκαλίας ώστε να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες
 • Κίνητρα μάθησης και πώς διαμορφώνεται ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον
 • Αξιολόγηση της μάθησης με εισαγωγή στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες και πώς αυτές χρησιμοποιούνται

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   (ΛΧ0724)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ή ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
   (ΕΑ0507)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΕΑ0702)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
   (ΕΑ0403)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΕΚΠ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ ΕΑ0403 ]
  5 ECTS

  Η σχολική ψυχολογία είναι κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτελεί κλάδο εφαρμοσμένης ψυχολογίας και είναι συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλ. τους μαθητές όλων των ηλικιών, τις οικογένειες τους, τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  Ο ειδικός διδακτικός στόχος είναι: η κατανόηση ότι ο σχολικός ψυχολόγος καλείται να αντιμετωπίσει δυσκολίες μάθησης, ανάπτυξης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και στην οικογένεια, με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας του μαθητικού πληθυσμού και του συνόλου της σχολικής κοινότητας, καθώς και με την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

  Περιεχόμενα μαθήματος
 • Καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας της σχολικής ψυχολογίας
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων
 • Ψυχολογική και διαλεκτική υποστήριξη στο σχολείο
 • Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
 • Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους
 • Παρεμβάσεις μαθησιακής υποστήριξης
 • Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον
 • Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και φροντίδας παιδιών και εφήβων (οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ανασκόπηση της διεθνής πραγματικότητας - δομές παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα)

  • ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
   (ΕΑ152)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΚΠ

  Τμήμα
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.