Τόνια Ευαγγελία

Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


Βιογραφικό
Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
 • Υπότροφος ΙΚΥ για μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα "Ψηλαφώντας τους ήχους του διαστήματος. Ανάλυση της συμπαντικής μουσικής όπως ηχεί από τους πλανήτες Γη, Κρόνο και Δία." (2019 - 2021)
 • Υπότροφος Αριστείας της επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ για μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα "Η Φούγκα ως τεχνική σύνθεσης" (2013 - 2014)
 • Μεταπτυχιακό στη Σύνθεση στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης 
 • Διδακτορικό στη Σύνθεση στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου
 • Μεταπτυχιακό και Πτυχίο Σύνθεσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυμέσα

Διδασκόμενα Μαθήματα


 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ I
  (ΚΑΣ001)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ II
  (ΚΑΣ002)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ III
  (ΚΑΣ003)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ IV
  (ΚΑΣ004)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ V
  (ΚΑΣ005)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VI
  (ΚΑΣ006)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VII
  (ΚΑΣ007)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

 • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ VIII
  (ΚΑΣ008)

Τύπος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κωδικός Τμήματος
MSA

Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

Περιγραφή

Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη