Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά


Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Στόχος του ΠΜΣ στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» (MSc in Applied Economics and Finance) είναι η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με δεξιότητες που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη κατανόηση της λειτουργίας των αγορών και στην χάραξη των βέλτιστων επενδυτικών και επιχειρηματικών πολιτικών.

Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ  είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο στις Οικονομικές Επιστήμες και ικανότητα αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων.
  • Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  • Προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης προηγμένων θεμάτων έρευνας και των διπλωματικών εργασιών.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font