Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες απευθύνεται σε:  

 * Στελέχη εξωστρεφών ή δυνάμει εξωστρεφών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και τεχνογνωσία για την επιτυχή ανάληψη εξειδικευμένων καθηκόντων στις διεθνείς αγορές.

 * Νέους Πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να βρουν εργασία και να έχουν επιτυχή σταδιοδρομία σε εμπορικά και παραγωγικά εξωστρεφείς επιχειρήσεις με έντονα διεθνή προσανατολισμό.

Στόχοι του Προγράμματος:

  • Η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών ικανών
    α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων με διεθνείς δραστηριότητες, όπως εξαγωγές, εισαγωγές και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε ξένες χώρες,
    β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
  • H επιμόρφωση ανώτερων στελεχών εξωστρεφών επιχειρήσεων για την κάλυψη των αναγκών τους για τεχνογνωσία σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους στο διεθνές περιβάλλον.

Γιάννης Χατζηδημητρίου
Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font