Καρατσιώρη Μαριάνθη
 • 2310 891.336
 • mkaratsiori uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 315

  Καρατσιώρη Μαριάνθη

  Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Διδακτική Μεθοδολογία στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Τεχνολογίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΛΧ0611)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΛΧ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΟΔ0209)

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τους παρακάτω θεματικούς άξονες που αφορούν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα:

  ·  Σταθμοί στην ιστορική εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

  ·  Το ζήτημα του εγγραμματισμού στη σύγχρονη εποχή

  ·  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα

  ·  Βασικές αρχές και έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης

  ·  Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι

  ·  Σχολική Παιδαγωγική

  ·  Διοίκηση και μοντέλα ηγεσίας στην εκπαίδευση

  ·  Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία σε πολυπολιτισμικές τάξεις

  ·  Το εκπαιδευτικό έργο και οι δείκτες ποιότητάς του

  ·  Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης

   

   

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
   (ΚΕ0105-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
   (ΣΕ0804-3)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Κωδ. Μαθ. [ΣΕ0804-3]
  5 ECTS

  Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών /-τριών με το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και ειδικότερα την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης αναφορικά με θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης ενηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

  Επιμέρους στόχοι:

  • Η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες: εκπαίδευση ενηλίκων, ενηλικιότητα, κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες, κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτή, εξατομίκευση της διδασκαλίας και κίνητρα μάθησης.
  • Η παρουσίαση των παραγόντων που οδηγούν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ατόμων στην ένταξή τους στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
  • Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών, ειδικοτέρων εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και των δυσκολιών εκπαίδευσης βασικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως των ατόμων που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες (παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες), των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων τρίτης ηλικίας, των γυναικών, των φυλακισμένων/ αποφυλακισμένων, των εξαρτημένων/απεξαρτημένων ατόμων, των ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, των κατοίκων αγροτικών περιοχών και των ανέργων.
  • Η κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και του ιδιαιτέρου και σημαντικού ρόλου του εκπαιδευτή των ομάδων αυτών.
  • Η παρουσίαση των βημάτων των εκπαιδευτών για την αντιμετώπιση των προσκλήσεων στην εκπαίδευση των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και των ειδικοτέρων τεχνικών διδασκαλίας που καλούνται να εφαρμόσουν.

  • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
   (ΣΕ0646)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Επιστημονικά Περιοδικά (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Συνέδρια (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.
  • Άλλα (0 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

  Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.