Π.Μ.Σ. στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Μaster in Taxation and Financial Management of Strategic Decisions). Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων.

Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  • H εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Φορολογίας, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη λήψη Στρατηγικών αποφάσεων και στην ανάπτυξη στελεχών ικανών: (α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, (β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα
  • H επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Φορολογία, τη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font