Μύαρη Μαρία
 • 2310 891.815
  2310 891.901
 • myari uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΓΔ, 122

  Μύαρη Μαρία

  Διοικητικός Υπάλληλος
  Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής
  Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Πληροφορικός (Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής)


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font