Ψάλτη Αναστασία
 • 2310 891.863
 • psalti.an uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 305

  Ψάλτη Αναστασία

  Καθηγήτρια
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

  Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή»)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κατεύθυνση στην Ψυχολογία. 1989
  • Πιστοποιητικό Ανώτατων Μεταπτυχιακών Σπουδών (C.A.G.S.) στη Σχολική Ψυχολογία (School Psychology)από το τμήμα Συμβουλευτικής, Επανένταξης και Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). 1992
  • Μάστερ Παιδαγωγικής (M.Ed.) στη Συμβουλευτική Σχολικής Προσαρμογής (School Adjustment Counseling)από το τμήμα Συμβουλευτικής, Επανένταξης και Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). 1992
  • Διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 2000
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Ζητήματα ετερότητας & κοινωνικής δικαιοσύνης στη Σχολική και τη Συμβουλευτική Ψυχολογία
  • Προβληματική χρήση των ψηφιακών μέσων από παιδιά και εφήβους
  • Ψηφιακή γονεϊκότητα (digital parenting)
  • Ψηφιακός επαγγελματισμός εκπαιδευτικών (e-professionalism)
  • Ρόλος των σχολικών ψυχολόγων
  ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  • Συμβουλευτική Ψυχολογία (ΚΕ0419)

  Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές το επιστημονικό πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, να ενημερωθούν σχετικά με τις διάφορες τεχνικές της συμβουλευτικής, να ασκηθούν σε βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες και να διαπιστώσουν τη χρησιμότητα των δεξιοτήτων αυτών για το μελλοντικό τους επάγγελμα. Στα πλαίσια του μαθήματος θα παρουσιαστούν η έννοια, το περιεχόμενο, οι βασικές αρχές και το αντικείμενό της συμβουλευτικής, οι πολιτισμικές και ιστορικές ρίζες της και το θεωρητικό της υπόβαθρο, ενώ θα συζητηθούν η σημασία της συμβουλευτικής σχέσης, τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας και οι ηθικές αρχές, οι αξίες και η δεοντολογία της συμβουλευτικής. Τέλος θα αναλυθούν θέματα που σχετίζονται με τη συμβουλευτική διαδικασία στην πράξη.

  • Ζητήματα Ετερότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση (ΣΕ0521-3)

  Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές μια ενιαία, διεπιστημονική προσέγγιση μέσα στο ευρύτερο πεδίο της Σχολικής Ψυχολογίας, αυτήν της Πολυπολιτισμικής Σχολικής Ψυχολογίας, διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνική δικαιοσύνη, το προνόμιο και η ετερότητα επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα καθημερινά βιώματα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τη δραστηριοποίηση σε ακαδημαϊκά και μη περιβάλλοντα. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές θα συζητήσουν ζητήματα ετερότητας που αφορούν ποικίλες διαστάσεις της ταυτότητας (φύλο, εθνο-πολιτισμική προέλευση, κοινωνική τάξη, ηλικία, θρησκεία/πνευματικότητα, σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου κλπ) και θα πληροφορηθούν για το ρόλο των ειδικών/επαγγελματιών στη διαχείριση της ετερότητας, αλλά και την εμπλοκή της οικογένειας και της κοινότητας σε αυτή μέσα από την κριτική μελέτη επιστημονικών εργασιών, ερευνητικών προγραμμάτων και συγκεκριμένων περιπτώσεων. Επιπλέον, μέσα από το μάθημα οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές της κοινωνικής καταπίεσης, της ετερότητας και της κοινωνικής λειτουργικότητας και θα εξερευνήσουν τις προσωπικές τους αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που ίσως να περιορίζουν την ικανότητά τους να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες σε άτομα από ποικίλα περιβάλλοντα.

  • Εφαρμογές Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση (ΣΕ0513)

  Το μάθημα αφορά τις εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης και επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές/τριες τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που θα τους/τις βοηθήσουν να χειρίζονται αποτελεσματικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Το περιεχόμενο του μαθήματος θα συνδιαμορφώνεται με τις φοιτήτριες/τους φοιτητές κάθε εξάμηνο με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα όπως ο εκφοβισμός, οι επιπτώσεις της χρήσης των ψηφιακών μέσων στην ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, το πένθος, πρακτικές συνεργασίας με γονείς, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό και ειδικούς, διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων κλπ.

  • Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογική Συμπεριφορά (ΣΕ0521-4)

  Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των κανόνων δεοντολογίας, αλλά και των ευθυνών που διέπουν το ρόλο της/του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τις φοιτήτριες/τους φοιτητές προσφέροντάς τους γνώσεις ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα στον εργασιακό τους χώρο.

  Δημοσιεύσεις


  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font