Πασόπουλος Σταμάτης
 • st.pasopoulos uom.edu.gr

  Πασόπουλος Σταμάτης

  Διδάσκων ΠΔ 407/80
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ I
   (ΜΣ9321)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζει στη φύση, τις ποιητικές αρχές και την ιδιοσύσταση της ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) μουσικής, στη βάση της αρμονικής, ρυθμικής και μετρικής θεμελίωσης και της μνημονικής λειτουργίας που κατά καίριο λόγο τη χαρακτηρίζουν. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται: α) η μουσικοποιητική δομή (ο στίχος και ο τρόπος σύνδεσης του με τη μελωδία στο δημοτικό τραγούδι), β) τα κατά τόπον μουσικά ιδιώματα και το ηχογεωλογικό τους στίγμα, γ) οι τρόποι της μελοποιίας πάνω στους οποίους βασίζεται το παραδοσιακό - δημοτικό Μέλος (άσματα, σκοποί, δρώμενα, τοπικοί διάλεκτοι), δ) η Ρυθμική, ο Χορός, το ΉΉθος που άπτεται των παραμέτρων αυτών και - εν τέλει - η ενσωμάτωση στο σημερινό καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.

  • ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ II
   (ΜΣ9322)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζει στη φύση, τις ποιητικές αρχές και την ιδιοσύσταση της ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) μουσικής, στη βάση της αρμονικής, ρυθμικής και μετρικής θεμελίωσης και της μνημονικής λειτουργίας που κατά καίριο λόγο τηχαρακτηρίζουν. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται: α) η μουσικοποιητική δομή (ο στίχος και ο τρόπος σύνδεσης του με τη μελωδία στο δημοτικό τραγούδι), β) τα κατά τόπον μουσικά ιδιώματα και το ηχογεωλογικό τους στίγμα, γ) οι τρόποι της μελοποιίας πάνω στους οποίους βασίζεται το παραδοσιακό - δημοτικό Μέλος (άσματα, σκοποί, δρώμενα, τοπικοί διάλεκτοι), δ) η Ρυθμική, ο Χορός, το ΉΉθος που άπτεται των παραμέτρων αυτών και - εν τέλει - η ενσωμάτωση στο σημερινό καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.

  • ΠΟΙΗΤΙΚΗ II
   (ΠΑ0804-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σύμφωνα με τη φύση του μαθήματος και το σαφή προσδιορισμό του αντικειμένου ως «τέχνης της σύνθεσης και δημιουργίας στην παραδοσιακή μουσική» ο φοιτητής διδάσκεται εφ' όλης της ύλης τα ζητήματα της Μελοποιίας, της Ποίησης και της Ρυθμοποιίας που συνιστούν τους τρεις βασικούς άξονες-χρηστικούς τόπους της «Ποιητικής», προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιοποίηση της προσωπικής του δημιουργικής δυνατότητας και του οράματος που τον συγκινεί. Για το σκοπό αυτό 71 απαιτείται συνεχής άσκηση και μελέτη, η ολοκλήρωση ανά εξάμηνο σπουδών ικανού αριθμού συνθέσεων και η δημόσια παρουσίαση τους που προάγουν την εμπειρία και γνώση του φοιτητή στο πεδίο της μουσικής δημιουργίας και της «ποιητικής θεραπείας στη Μουσική».

  • ΠΟΙΗΤΙΚΗ IV
   (ΠΑ0420)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σύμφωνα με τη φύση του μαθήματος και το σαφή προσδιορισμό του αντικειμένου ως «τέχνης της σύνθεσης και δημιουργίας στην παραδοσιακή μουσική» ο φοιτητής διδάσκεται εφ' όλης της ύλης τα ζητήματα της Μελοποιίας, της Ποίησης και της Ρυθμοποιίας που συνιστούν τους τρεις βασικούς άξονες-χρηστικούς τόπους της «Ποιητικής», προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιοποίηση της προσωπικής του δημιουργικής δυνατότητας και του οράματος που τον συγκινεί. Για το σκοπό αυτό 71 απαιτείται συνεχής άσκηση και μελέτη, η ολοκλήρωση ανά εξάμηνο σπουδών ικανού αριθμού συνθέσεων και η δημόσια παρουσίαση τους που προάγουν την εμπειρία και γνώση του φοιτητή στο πεδίο της μουσικής δημιουργίας και της «ποιητικής θεραπείας στη Μουσική».

  • ΠΟΙΗΤΙΚΗ VI
   (ΠΑ0623)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σύμφωνα με τη φύση του μαθήματος και το σαφή προσδιορισμό του αντικειμένου ως «τέχνης της σύνθεσης και δημιουργίας στην παραδοσιακή μουσική» ο φοιτητής διδάσκεται εφ' όλης της ύλης τα ζητήματα της Μελοποιίας, της Ποίησης και της Ρυθμοποιίας που συνιστούν τους τρεις βασικούς άξονες-χρηστικούς τόπους της «Ποιητικής», προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιοποίηση της προσωπικής του δημιουργικής δυνατότητας και του οράματος που τον συγκινεί. Για το σκοπό αυτό 71 απαιτείται συνεχής άσκηση και μελέτη, η ολοκλήρωση ανά εξάμηνο σπουδών ικανού αριθμού συνθέσεων και η δημόσια παρουσίαση τους που προάγουν την εμπειρία και γνώση του φοιτητή στο πεδίο της μουσικής δημιουργίας και της «ποιητικής θεραπείας στη Μουσική». 

  • ΠΟΙΗΤΙΚΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
   (ΠΑ0826)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Σύμφωνα με τη φύση του μαθήματος και το σαφή προσδιορισμό του αντικειμένου ως «τέχνης της σύνθεσης και δημιουργίας στην παραδοσιακή μουσική» ο φοιτητής διδάσκεται εφ'όλης της ύλης τα ζητήματα της Μελοποιίας, της Ποίησης και της Ρυθμοποιίας που συνιστούν τους τρεις βασικούς άξονες-χρηστικούς τόπους της «Ποιητικής», προκειμένου να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιοποίηση της προσωπικής του δημιουργικής δυνατότητας και του οράματος που τον συγκινεί. Για το σκοπό αυτό 71 απαιτείται συνεχής άσκηση και μελέτη, η ολοκλήρωση ανά εξάμηνο σπουδών ικανού αριθμού συνθέσεων και η δημόσια παρουσίαση τους που προάγουν την εμπειρία και γνώση του φοιτητή στο πεδίο της μουσικής δημιουργίας και της «ποιητικής θεραπείας στη Μουσική».