Ανακοίνωση για Έναρξη νέου κύκλου σπουδών (Ε΄) και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Ανακοίνωση για Έναρξη νέου  κύκλου σπουδών (Ε΄) και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση για Έναρξη νέου  κύκλου σπουδών (Ε΄) και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στην αρ. 26/6-7-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης αποφασίστηκε η έναρξη του Ε΄ κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσικές Τέχνες» το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Μέχρι την ανάρτηση της προκήρυξης (κατά πάσα πιθανότητα τον Δεκέμβριο 2022) θα επιθυμούσαμε όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν στο musart@uom.edu.gr.

Η ανωτέρω δήλωση δεν είναι δεσμευτική και σκοπό έχει την καταγραφή ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font